DOMOV

RAZDELITEV SPRIČEVAL 2016/17

V skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovne šole (14. člen) bomo učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, osebno vročili njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.

 Ravnateljica Nevenka Kulovec

*********************************************************************************

Osnovna šola Drska

Ulica Slavka Gruma 63

8000 Novo mesto

  • tel: 07/ 39-35-860
  • fax: 07/ 39-35-876
  • e-pošta: info@os-drska.si
  • DŠ: SI63882612
  • št. računa: 01285-6033131784

Spletna stran: http://www.os-drska.si

Ravnateljica: Nevenka Kulovec, tel: 07/ 39-35-862

Pomočnik ravnateljice:  Roman Judež, tel: 07/ 39-35-866

Tajništvo:  Ana Jenič, tel: 07/ 39-35-860

Računovodstvo:  Majda Šterk: tel: 07/ 39-35-864

Svetovalna služba:  Tina Močnik, tel: 07/ 39-35-886