Monthly Archives: marec 2019

DEJAVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA RISE

DELAVNICE IZDELAVE DIDAKTIČNEGA MATERIALA ZA UČENCE

V torek, 12. 3. 2019, in četrtek, 14. 3. 2019, so na naši šoli v treh oddelkih prvega in enem oddelku drugega razreda potekale delavnice izdelave didaktičnega materiala. V prvi skupini so izdelali tablice za risanje ali pisanje, v drugi igračo – zajčka iz blaga. Ogledali so si in poslušali zgodbo Svetlane Makarovič Veveriček posebne sorte in se s tem spomnili, da je vsak od nas drugačen, kar bogati naš svet in medsebojne odnose. Urili so ročne spretnosti, saj so izrezovali papir in blago, lepili, šivali, vezali ipd. Poleg tega so na prijeten način razvijali veščine spoštovanja in sodelovalnega učenja.

DEJAVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA RISE

OGLED LUTKOVNE PREDSTAVE NAJBOLJŠI CIGANSKI MUZIKANT

V sredo, 6. 3. 2019, so si učenci na naši šoli ogledali lutkovno predstavo po zgodbi Rajka Šajnoviča Najboljši ciganski muzikant v izvedbi gledališča Bičikleta. Zgodba govori o tem, da ima vsak posameznik nek talent, katerega lahko pokaže ostalim. Da ga razvije, je potrebna vztrajnost, malo sreče, pomembno pa je tudi sprejemanje drug drugega. Učenci iz naše šole in Osnovne šole Grm so predstavo z zanimanjem spremljali in se nato tudi preizkusili v vlogi lutkarja. Po predstavi so se v oddelkih pogovarjali na temo diskriminacije ter narisali risbe ali oblikovali stripe o tem, da smo vsi enakovredni, čeprav so med nami razlike. Izdelek, ki bo najbolj izražal pomembnost vsakega izmed nas kljub temu, da smo si različni, bo nagrajen na zaključni prireditvi, ki bo maja letos v Novem mestu.

PROJEKT RISE (Roma Inclusive School Experiences)

NA KRATKO O PROJEKTU …

Na naši šoli je od januarja 2019 nekaj oddelkov razredne stopnje vključenih v mednarodni projekt RISE (Roma Inclusive School Experiences), katerega koordinator je RIC Novo mesto. Namen projekta je podpora nacionalnim in mednarodnim projektom na področju boja proti diskriminaciji in vzpodbujanja inkluzije Romov, promocija odprte in inkluzivne šole za romske otroke stare 6 do 14 let ter preprečevanje in zmanjševanje odsotnosti, izstopov in ne vključenosti romskih otrok v vzgojno-izobraževalni proces. V projekt so vključeni strokovni delavci osnovne šole, ter romski in ne romski otroci, stari od 6 do 14 let.

Do sedaj smo imeli učitelji dve usposabljanji na temo različnih metod poučevanja z namenom večje prisotnosti romskih učencev v šoli in motiviranja vseh učencev za sodelovanje pri pouku. Učenci oddelkov, ki so vključeni v projekt, so si ogledali lutkovno predstavo Najboljši ciganski muzikant in jo poustvarjali, pogovarjali so se o diskriminaciji in sprejemanju drugačnih ter aktivno sodelovali v delavnicah, kjer so izdelali didaktičen material.

V okviru projekta bo na voljo še popoldanska delavnica za otroke in starše, maja 2019 bo zaključna prireditev, kjer bodo izdelki učencev razstavljeni, najbolj prepričljivi pa tudi nagrajeni.

Predstava Pasavček

Učenci 1. razredov so si v sredo, 13. marca, ogledali predstavo Pasavček. Interaktivna predstava je bila polna ugank, učenci so uživali in ponovili vse, kar že vedo o prometu – da morajo nositi rutko, na kolesu obvezno nositi čelado, v avtu biti vedno pripeti z varnostnim pasom, upoštevati prometne znake in za igro uporabljali samo igrišče, čeprav je pločnik prazen in kar vabi razposajene otroke. Učenci so se naučili reka “Red je vedno pas pripet” in posebne pesmice o Pasavčku.

Predstava je del projekta Pasavček, sicer pa že drugi teden spremljamo tudi njihovo pripetost v avtomobilu in nošenje rutk. O varnosti v prometu smo se že veliko pogovarjali, se učili pravilnega prečkanja ceste in prepoznavanja prometnih znakov, naredili pa smo poskuse pripetosti in ugotavljali, kaj se lahko zgodi, če nismo pripeti v avtomobilu.

pasavcek1 pasavcek2 pasavcek3 pasavcek 4(Medium)