HVALA VSEM, KI POMAGATE

Zaključili smo humanitarni teden, v okviru katerega smo povezali tri akcije: Košarico Rdečega križa, Karitasov Pokloni zvezek in zbiranje šolskih potrebščin za naše učence.

Vaš odziv nas je prijetno presenetil. Zbrali smo za več kot 650 evrov dobrin, iz katerih bodo prostovoljke KORK Drska pripravile številne pakete za naše krajane, 93 črtastih A4 zvezkov za Karitas in polno škatlo šolskih potrebščin (barvic, zvezkov, flomastrov, lepil, radirk …) za naše učence, ki potrebščine potrebujejo, a jim jih starši ne morejo kupiti.

Pomoč drugim nas bogati. Hvala, ker pomagate.