DELEGATI IZVOLILI PREDSTAVNIKA ŠOLSKE SKUPNOSTI

V ponedeljek, 30. septembra 2019, je v šolski knjižnici potekalo prvo zasedanje Otroškega parlamenta Osnovne šole Drska. Zbralo se je 38 delegatov od 2. do 9. razreda. Seznanili so se z dejavnostjo otroških parlamentov in spoznali glavne demokratične ustanove ter temelje demokratičnega odločanja.

Predvolilno soočenje je vodil lanski predsednik šolske skupnosti, ki je kandidatom za predsednika šolske skupnosti zastavil nekaj zanimivih vprašanj. Delegati so oblikovali komisije (za vpis v volilni imenik, pravilen potek in anonimnost volitev, štetje glasov, razglas rezultatov) in izpeljali prave demokratične volitve. Dogajanje sta spremljali in beležili zanesljivi zapisničarki Brina in Zala. Nato so učenci  oblikovali predloge za izboljšanje odnosov in počutja na šoli. Z obravnavo bomo nadaljevali na naslednjem zasedanju.

Predsednica šolske skupnosti v šolskem letu 2019/20 je devetošolka Lana Kobašlič, njen namestnik pa Matic Gorše.

Mentorici Karmen Lazić in Simona Lešnjak

 

Predsednica in namestnik vsi delegati web