ŠESTOŠOLCI USPEŠNI NA IGRAH BREZ MEJA

V sredo, 9. oktobra 2019, so se šestošolci udeležili tradicionalnih Iger brez meja v Taboru mladih Mojca v Dolenjskih Toplicah. Preizkusili so se v različnih zabavnih igrah in med petnajstimi udeleženimi šolami dosegli 5. mesto.

Več fotografij lahko najdete v Galeriji DPM Mojca.

Simona Lešnjak,
mentorica Otroškega parlamenta OŠ Drska

EKIPA 2019