Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

V mesecu septembru in oktobru so se naši učenci podjetniškega krožka udeležili projekta Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti (ZUIP), ki ga v okviru programa Mladim se dogaja organizira SPIRIT Slovenija, javna agencija, v sodelovanju s konzorcijem Gimnazije Novo mesto ter Razvojnim centrom Novo mesto. Štiri dni so učenci in dijaki reševali podjetniški izziv, ki ga je podal Razvojni center Novo mesto. Tema letošnjega izziva je bila, kako oživiti propadajoče stavbe ali javne površine v Novem mestu in jih ponovno vrniti v uporabo.
Učenci so tekom tedna svoje delo dopolnjevali z anketami, intervjuji, poročanjem, ugotavljanjem, kakšen naj bo prototip, nato pa so svoje delo ponovno nadaljevali na Gimnaziji Novo mesto.
V okviru izbrane teme so udeleženci spoznali pomen timskega dela, opredelili ter testirali problem na izbranem področju, iskali in testirali rešitve, navezali stike z lokalnim okoljem, poiskali MVP, oblikovali poslovni model in predstavili poslovni model pred komisijo (pitch).

Izjava ekipe:
Najbolj nam je bil všeč teren, izdelava prototipa in predstavitve.

Zapisala mentorja podjetniških dejavnosti: Damjana Tramte in David Hrovat