Spoštovani starši! Të dashur prindër!

Spoštovani starši! Të dashur prindër!

Šole do 29. marca delujejo na daljavo. Torej otroci nimajo počitnic, ampak morajo učno snov jemati doma. Navodila, kako dostopate do učnih gradiv, so različna. Da se boste lažje znašli, bomo v naslednjih dneh poskrbeli za prevode v albanski jezik. Tu so navodila za OŠ DRSKA NOVO MESTO:

Shkollat funksionojnë në distancë deri më 29 Mars. Kështu që fëmijët nuk kanë pushime, ata duhet qe materialet mesimore ti mesojn ne shtepi. Udhëzimet për mënyrën e hyrjes në materialet e kursit ndryshojnë.Me qellim qe ta keni më të lehtë, ne do të sigurojmë përkthime në gjuhen shqipe ne ditët e ardhshme. Këtujanë udhëzimeT për shkollën fillore DRSKA NOVO MESTO.

Spoštovani učenci, ker bo učenje potekalo na daljavo, vam bomo učitelji preko SPLETNE UČILNICE dnevno dodajali gradiva, ki bodo namenjena utrjevanju snovi in spoznavanju nove učne snovi, in sicer za posamezne učne predmete.

Të dashur nxenes, pasi të mësuarit do të bëhet nga distanca, mesuesit nepermjet klases se internetite çdo ditë do dergojn materiale mesimore për të ushtruar dhe për të mësuar materiale te reja mësimore për lëndët individuale.

Povezava na spletno učilnico: http://moodle.os-drska.si/ – VSTOPI KOT GOST. Lidhje me klasën nëpermjet internetit: http://moodle.os-drska.si– HYRJA SI MISAFIR.

Če ste naredili vse po navedenih korakih, pa ne morete do spletne učilnice, poskusite še kasneje, saj so strežniki zelo obremenjeni in občasno prihaja do tehničnih težav, ki jih rešujejo. Če vam nikakor ne uspe, pišite svoji učiteljici ali na drpdnm@gmail.com (tudi v albanskem jeziku!) in navedite svoje osebne kontakte, da vas lahko pokličemo.

Nëse i keni bërë të gjitha hapat e mëposhtëm, por nuk keni arritur në klasën nëpermjet internetit, provojeni edhe më vonë, pasi që serverët janë shumë të zënë dhe ka problem,qe me von i zgjedhin. Nëse nuk keni sukses, ju lutemi kontaktoni mësuesin tuaj ose në drpdnm@gmail.com (edhe në shqip!) dhe jepni kontaktet tuaja personale që të keni mundësi te ju kontaktojme.

Srečno! Suksese!