PROJEKTNI TEDEN V PRVEM TRILETJU NA OŠ DRSKA

Naslov letošnje teme projekta Rastoča knjiga je Poklicani v poklic, cilji pa so, da učenci spoznajo različne poklice in s tem tudi različne poti, ki jih bodo lahko ubrali v svoji prihodnosti. Poleg tega bodo v sklopu projekta lahko spoznali, da so ljudje, ki opravljajo različne poklice, nepogrešljivi v našem vsakdanu, zato je treba spoštovati vsako delo in vsakega človeka, ne glede na to, s čim se ukvarja.

Od ponedeljka, 12. 10., do četrtka, 14. 10. 2020, smo se v prvem triletju lotili izvedbe projektnega tedna, v sklopu katerega so učenci spoznavali različne poklice in se vživljali vanje. Izvedli smo različne dneve dejavnosti (kulturni, tehniški, športni dan), pri katerih so bili učenci motivirani in aktivni.

1. RAZRED

1. c 1. c1 1. c2

2. RAZRED

2. a 2. b 2. c

3. RAZRED

1602835574357

dav

dav