TEHNIŠKI KROŽEK

PREDMET: TEHNIČNI KROŽEK

(modelarstvo in maketarstvo)

Cilji

Učenci:

–          spoznajo pomen tehničnih interesnih dejavnosti v osnovni šoli;

–          razvijajo svoje ustvarjalne sposobnosti in ročne spretnosti;

–          razvijajo medsebojne odnose pri skupinskem delu;

–          spoznajo materiale za izdelavo maket, konstrukcij in modelov, njihovo obdelavo in obnašanje, ki jih nudi modelarstvo;

–          spoznajo različne zvrsti tehničnih dejavnosti, maketarstva, modelarstva in športnih tekmovalnih dejavnosti v osnovni šoli;

–          samostojno rešujejo tehniške probleme, razvijajo zamisli,;

–          se z ustvarjalnim delom usposobijo za izdelavo posebnih maket, konstrukcij in modelov;

–         spoznajo pravila za srečanja in tekmovanja na tehničnem področju.

PREDMET: Konstruktorstvo – risanje tehnične in tehnološke dokumentacija z računalniškim programom ciciCAD

CILJI:

 • spoznajo delo z grafičnim orodjem CAD
 • upravljajo s programom
 • zberejo različne načrte in risbe, kjer je uporabljena pravokotna projekcija
 • in narišejo predmet v pravokotni projekciji na tri ravnine
 • kotirajo risbo
 • izpolnijo opisno polje in kosovnico
 • uporabijo merilne pripomočke in določijo mere predmeta, za katerega bodo narisali delavniško ali sestavno risbo
 • izmerijo razsežnosti predmeta
 • narišejo risbo predmeta in jo kotirajo
 • shranijo risbo in jo natisnejo
 • utemeljijo risanje predmetov v izometrični projekciji
 • opišejo nastanek slike predmeta v izometrični projekciji
 • narišejo predmet v izometrični projekciji
 • spoznajo osnovne značilnosti risanja v strojništvu in elektrotehniki
 • izdelajo tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • seznanijo se s pravili tekmovanja

KONSTRUKTORSTVO: Konstruiranje z gradniki konstrukcijske zbirke

Cilji:

 • samostojno rešujejo  postavljen problem, razvijajo zamisli, vzpodbujajo  svojo domišljijo in nagnjenja do tehničnega ustvarjalnega dela,
 • rešujejo probleme medsebojnih zvez, ravnotežja in nosilnosti konstrukcije,
 • ob reševanju problema  pokažejo  sposobnost pretvorbe teoretičnega znanja v praktično uporabo, svojo inovativnost in nadarjenost,
 • ob predstavitvi modela se naučijo nastopanja, pravilnega tehničnega izrazoslovja in pravilnega pojasnjevanja funkcij modela.

OPOMBE:

 • organizacija in izvedba šolskega in regijskega tekmovanja iz  konstruktorstva in tehnologij obdelav,
 • priprava učencev na državno tekmovanje.

Mentorica Ankica MILOŠEVIĆ

Accessibility