FRANCOŠČINA

V interesno dejavnost francoščina so vključeni učenci od 3. do 9. razreda. Dejavnost se izvaja v štirih skupinah glede na starost učencev in njihovo predznanje. Vsaki skupini je namenjenih 20 ur; 1 ura tedensko. Dejavnost izvaja učiteljica Petra Jenič.

Pri interesni dejavnosti se učenci na zabaven in sproščen način (igra, pesmi, dialogi, igre, izštevanke) seznanijo s tujim jezikom, spoznajo tujo kulturo, navade, običaje in praznike. Učijo se osnov jezika (predstavljanje, števila, barve, družina, šolske potrebščine, živali, prosti čas…).

Petra Jenič

Accessibility