GIBALNICA

Na gibalnici bomo spoznavali elementarne, tekmovalne, borilne, štafetne in moštvene igre, ki jih bomo izvajali v telovadnici in na prostem. Namen interesne dejavnosti je približati učencem gibalne aktivnosti, jih seznaniti z različnimi športnimi igrami, pripomočki in orodji hkrati pa pozitivno vplivati na njihov razvoj tako osebnostni kot telesni. Dejavnosti bomo sproti prilagajali potrebam in interesom otrok.

Accessibility