KUHARSTVO

Spoznavali bomo dolenjske avtohtone jedi,  izbirali recepte in oblikovali naloge. Praktično delo bomo imeli v popoldanskem času, od decembra do aprila. Sestavili bomo ekipe s štirimi člani za  sodelovanje na občinskem tekmovanju osnovnošolskega projekta na ravni slovenskih regij in pokrajin: Tekmovanje v kuharskih veščinah avtohtonih lokalnih in regionalnih posebnosti »domača kuhna pa to…« Učenci bodo pri pripravi  določenih  jedi pomagali v šolski kuhinji in jih postregli ostalim učencem za kosilo.

Doprinesli bomo svoj delež pri obujanju slovenske kulinarične dediščine.

CILJI:

  • pridobitev določenih veščin kuhanja in peke;
  • razvijajo sposobnosti uporabe, povezovanja in tvornega mišljenja za preudarno odločanje o lastni prehrani predvsem v smislu zagotavljanja zdravja;
  • nadgrajujejo vsebine, ki so jih pridobili pri rednem predmetu gospodinjstvo;
  • spoznavali bomo dolenjske avtohtone jedi.
Accessibility