ATLETIKA

TEMELJNI CILJI IN VSEBINE:

Učenci naj z elementi atletske motorike razvijejo
– osnovne motorične sposobnosti: hitrost, moč, koordinacijo, vzdržljivost in gibljivost;

– specifične sposobnosti: hitro moč, absolutno hitrost, hitrost reakcije, specifično gibljivost in sproščenost v gibanju.

– funkcionalne sposobnosti zlasti aerobno vzdržljivost, do stopnje, ki jim omogoča neprekinjeno teči daljšo razdaljo;

– sposobnosti in znanja, da tekmujejo v atletskem mnogoboju – peteroboju  (60 m, daljina, višina, met žogice in 1000 m.).

Učenci naj znajo

– osnovne elemente racionalne tehnike teka;

– osnove skoka v daljino z odrivne cone in skoka v višino s prekoračno tehniko, ter tehniko flop;

– osnove metov težke žoge in žogice;

– zmeriti srčni utrip, kot enega kriterijev intenzivnosti atletske vadbe;

– samostojno pripraviti in uporabljati nekatere atletske rekvizite in orodja (štartni blok, postavitev ovir, priprava skakališča za skok v višino in daljino).

Učenci naj spoznajo šport in njegove značilnosti

– nekatere pojme, povezane z atletiko;

– osnovne zakonitosti tehnike osnovnih atletskih disciplin (tek, skok v daljino in višino, met žogice in suvanje težke žoge);

– pravila ogrevanja in priprave organizma na povečan napor ter možnosti poškodb;

– pomembnost športne opreme, uporabo metra in štoparice;

– osnovna tekmovalna pravila;

– različne organizacijske oblike tekmovanj;

– rezultate testov ŠV kartona, ki merijo atletske sposobnosti.

Učenci naj si oblikujejo in razvijejo stališča, navade in načine ravnanja

– odnos do dela in premagovanja telesnega napora pri vzdržljivostnem teku;

– odnos do zdravega načina življenja in aktivnega preživljanja prostega časa v obliki hoje, sprehodov ali teka v naravi;

– odnos do vadbe, tekmovanj in spoštovanja tekmecev;

– pridobijo nekatere tekmovalne izkušnje in interes za redno vadbo in tekmovanje.

Accessibility