NEMŠČINA

Interesna dejavnost je namenjena učencem 6. razreda, ki jih zanima učenje tujega jezika in nameravajo tudi v 7. razredu obiskovati nemščino kot izbirni predmet. Dejavnost poteka po eno uro na teden. Pri krožku se učenci učijo o naslednjih temah:

–       predstavitev osebe

–       pozdravljanje

–       števila

–       vreme

–       šolski predmeti

–       različni glagoli

–       živali

–       družina

–       dom

Dejavnost poteka na sproščen način preko dialogov, razgovorov, igre, petja, recitacij …

Pri krožku se skupaj z učenci pripravljamo tudi na bralno značko iz nemškega jezika.

Mentorica: Irena Šega

Accessibility