NATIONAL GEOGRAPHIC

Interesna dejavnost: NATIONAL GEOGRAPHIC, izvaja: mag. Natalija Novak

ČETRTEK, 13.45 – 14.30, za: 4. in 5. razred

Planirano št. ur: 35

Učenec:
o Spoznava življenje njemu manj znanih živali.
o Spozna ogrožene živalske vrste, skrb zanje.
o Spodbuja čut in skrb za okolje.
o Pridobi nova geografska znanja (celine, države, mesta …).
o Prebira in rokuje z revijo National Geographic Junior, šolskim atlasom in zemljevidi.
o Povezuje znanja z drugimi znanji s področja naravoslovja, geografije, športa, umetnosti.

Accessibility