NATIONAL GEOGRAPHIC

Sodelovanje učencev: učenci II. triade (4.in 5. razred)
Planirano št. ur: 30

CILJI
Učenec:
o       Spoznava življenje njemu manj znanih živali.
o       Spozna ogrožene živalske vrste, skrb zanje.
o       Spodbuja čut in skrb za okolje.
o       Pridobi nova geografska znanja (celine, države, mesta …).
o       Razlikuje med rasami, spozna njihove značilnosti.
o       Povezuje znanja z drugimi znanji s področja naravoslovja, geografije, športa, umetnosti.
o       Sodeluje na šolskem tekmovanju (v kolikor bo razpisano preko Ljubljana, Založbe Rokus Klett, d. d.).