PODJETNIŠKI KROŽEK

Namen: mlajši generaciji na zanimiv način približati posamezne elemente podjetniškega načina razmišljanja in t.i. podjetniške filozofije.

Cilji
Postavljanje vprašanj: ustvarjanje ozračja medsebojnega zaupanja v skupini z različnimi oblikami skupinskega dela, ki je potrebno za podjetniško delovanje pri skupnem projektu.

Iskanje idej: spoznavanje in praktična uporaba različnih tehnik iskanja idej, skupinsko usklajevanje idej ter postavitev nosilne ideje za lasten projekt.

Načrtovanje: spoznavanje elementov poslovnega načrta in izdelava dokumenta za skupno izbrano idejo.

Mentorica: Damjana Tramte, prof. RP

Accessibility