PROSTOVOLJNO DELO

Učenci bodo širili idejo o pomenu in kvaliteti prostovoljstva, o pomoči učencem tujcem pri spoznavanju slovenskih vrednot, običajev, jezika in o učni pomoči ter o pomenu medgeneracijskega sodelovanja.

Pod mentorstvom bodo obiskovali različne ustanove v Novem mestu in pomagali ljudem na različninh ravneh. Obiskali bodo Dom starejših občanov Novo mesto, bolnišnični oddelek, mlajše otroke na partnerskih osnovnih šolah razveselili z druženjem ter branjem zgodbic in pravljic, skozi celo šolsko leto pa bodo nudili učno pomoč učencem tujcem in drugim, ki bodo pomoč potrebovali. Učenci bodo lahko preko teh dejavnosti razvijali občutek koristnosti in pripadnosti skupnosti ter zavedanje o pomembnosti pomoči drugim.

Delavnice bodo predvidoma potekale od oktobra 2013 enkrat tedensko po 45 min skozi celo šolsko leto, obiski posameznih ustanov pa bodo potekali po dogovoru in časovno različno.

Accessibility