ŠPORTNE IGRE

Interesna dejavnost “športne igre” se izvaja ob sredah od 13.35 do 14.20. Vključeni so učenci prvega in drugega razreda. Dejavnost pri učencih spodbuja veselje do gibanja in športnega udejstvovanja. Učenci si preko različnih aktivnosti razvijajo funkcionalne in gibalne sposobnosti, obvladovanje telesa v različnih položajih ter razvijajo koordinacijo.

Jose Fernández Moyano

Accessibility