ŠPANŠČINA

Interesna dejavnost “španščina” se izvaja ob sredah od 13.40 do 14.30 za učence 3. –  6. razreda.

Pri urah si učenci pridobijo znanja, zmožnosti in spretnosti s tem, da:

  • razvijajo zmožnosti za medkulturno in medjezikovno sporazumevanje,
  • razvijajo bralne, slušne, govorne in pisne zmožnosti v španščini,
  • spoznavajo geografske, družbene in kulturne značilnosti špansko govorečih dežel.

Jose Fernández Moyano

Accessibility