ŠPANŠČINA

Interesna dejavnost “španščina” se izvaja ob četrtkih od 13.35 do 14.20 za učence 3., 4. in 5. razreda ter ob četrtkih od 7.30 do 8.15 za učence 6. do 9. razreda.

Pri urah si učenci pridobijo znanja, zmožnosti in spretnosti s tem, da:

  • razvijajo zmožnosti za medkulturno in medjezikovno sporazumevanje,
  • razvijajo bralne, slušne, govorne in pisne zmožnosti v španščini,
  • spoznavajo geografske, družbene in kulturne značilnosti špansko govorečih dežel.

Jose Fernández Moyano