NOVINARSKI KROŽEK

Mladi novinarji:
– spoznali bodo delo na računalniku,
– se naučili novinarskih zvrsti,
– poročali iz dogodkov iz razreda in šole,
– intervjuvali goste šole,
– objavljali prispevke na spletni strani šole in jih pošiljali v objavo na Dolenjski list,
– pisali prispevke za šolsko glasilo Iskrice,
– uredili šolsko glasilo Iskrice,
– pripravili oglaševalsko akcijo za glasilo Iskrice.

Accessibility