FOTOGRAFIJA

Učenci spoznavajo fotografske tehnike, s poudarkom na tehniki snemanja ter obdelave digitalne fotografije. Razvijajo sposobnost opazovanja, čut za podrobnosti, predstavljivost in domišljijo.  Naučijo se obdelave fotografij z različnimi računalniškimi programi. Pri fotografiji upoštevajo osnove likovnih prvin in razumejo fotografijo kot samostojno likovno področje. Svoja dela predstavijo na razstavi in na spletni strani šole.
UčencI sodelujejo pri fotografiranju vse pomembnih dogodkov na šoli in sodelujejo pri šolskih projektih po dogovoru (ISP mladi novinarji; objave v šolskem glasilu Iskrice in Rastoči knjigi).

Accessibility