OPZ

V OPZ so vključeni učenci od 3. do 5 razreda. Pri zboru uresničujemo  splošne cilje pevskega zbora.:

  • sodelovanje z glasbenimi programi na šolskih prireditvah
  • poglabljanje zavesti o kulturni dediščini
  • razvijanje sodelovanja in kakovostne kulture v skupnem muziciranju
  • intenzivno razvijanje svojega pevskega glasu
  • razvijanje muzikalnosti in estetskega doživljanja
  • razvijanje posebne poti komunikacije

Nastopamo na šolskih in izven-šolskih prireditvah.

Božidarja Štukelj

Accessibility