Izbirni obvezni/neobvezni predmetov za šolsko leto 2018/19

4. razred, 5. razred in 6. razred – neobvezni izbirni predmeti:

 1. ŠPORT (učitelj športne vzgoje)
 2. TEHNIKA (Milošević)
 3. RAČUNALNIŠTVO (Bartolj)
 4. NEMŠČINA (Šega)
 5. UMETNOT (Sepaher)

7. razred:

 1. OBDELAVA GRADIV LES (Milošević)
 2. SODOBNA PRIPRAVA HRANE (Muhič)
 3. LIKOVNO SNOVANJE I (Medle)
 4. UREJANJE BESEDIL (Bartolj)
 5. NEMŠČINA 1 (Šega)
 6. IZBRANI ŠPORT KOŠARKA  (učitelj športa)
 7. IZBRANI ŠPORT -ODBOJKA (učitelj športa)
 8. VERSTVA IN ETIKA (Bukovec)
 9. GLEDALIŠKI KLUB (učiteljica SLJ)
 10. ZVEZDE IN VESOLJE (Pečaver)
 11. KRITIČNO MIŠLJENJE -filozofija za otroke 1 (Simona Lešnjak)
 12. ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU (Muhič)
 13. RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI (Milošević)
 14. FRANCOŠČINA (Petra Jenič)

8. razred:

 1. POSKUSI V KEMIJI (Kavšek)
 2. SONCE LUNA ZEMLJA (Pečavar)
 3. NEMŠČINA 2 (Šega)
 4. ŠPORT ZA ZDRAVJE (učitelji športa)
 5. FILOZOFIJA ZA OTROKE- ETIČNA RAZISKOVANJA(Lešnjak)
 6. LIKOVNO SNOVANJE II(Medle)
 7. VERSTVA IN ETIKA (Bukovec)
 8. MULTIMEDIJA (Bartolj)
 9. UREJANJE BESEDIL (Bartolj)
 10. OBDELAVA GRADIV LES (Milošević)
 11. ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU (Muhič)
 12. RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI (Milošević)
 13. GLEDALIŠKI KLUB (učiteljica SLJ)
 14. SODOBNA PRIPRAVA HRANE ( Muhič)
 15. ETIČNA RAZISKOVANJA – filozofija za otroke 2 (Lešnjak)
 16. ZVEZDE IN VESOLJE (Pečaver)

 

9. razred:

 1. NEMŠČINA 3 (Šega)
 2. ŠPORT ZA SPROSTITEV (učitelji športa)
 3. LIKOVNO SNOVANJE III (učitelj LUM)
 4. POSKUSI V KEMIJI (Kavšek)
 5. RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (Bartolj)
 6. VERSTVA IN ETIKA (Bukovec)
 7. MULTIMEDIJA (Bartolj)
 8. OBDELAVA GRADIV LES (Milošević)
 9. KEMIJA V ŽIVLJENJU (Darja Kavšek)
 10. SODOBNA PRIPRAVA HRANE ( Muhič)
 11. RETORIKA (Lidija Skube)
 12. JAZ IN DRUGI – filozofija za otroke 3 (Lešnjak)
 13. ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU (Muhič)
 14. RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI (Milošević)
 15. VEZDE IN VESOLJE (Pečaver)