Izbirni obvezni/neobvezni predmetov za šolsko leto 2020/21

 1. razred – neobvezni izbirni predmet

ANGLEŠČINA (Ana Oman)

4. razred, 5. razred in 6. razred – neobvezni izbirni predmeti:

 1. ŠPORT (učitelj športne vzgoje)
 2. RAČUNALNIŠTVO (Bartolj)
 3. UMETNOT (razpis)
 4. NEMŠČINA (Šega)
 5. FRANCOŠČINA (Jenič)
 6. TEHNIKA (razpis)

7. razred:

 1. OBDELAVA GRADIV LES (Milošević)
 2. SODOBNA PRIPRAVA HRANE (Muhič)
 3. LIKOVNO SNOVANJE I (Medle)
 4. NEMŠČINA 1 (Šega)
 5. ZBRANI ŠPORT KOŠARKA  (Judež)
 6. IZBRANI ŠPORT -ODBOJKA (Judež)
 7. GLEDALIŠKI KLUB (Skube)
 8. FILMSKA VZGOJA (Srpčič)
 9. ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU (Muhič)
 10. UREJANJE BESEDIL (Bartolj)
 11. VERSTVA IN ETIKA (Lešnjak)
 12. ZVEZDE IN VESOLJE (Pečaver)
 13. RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI (razpis)

8. razred:

 1. FILMSKA VZGOJA (Srpčič)
 2. POSKUSI V KEMIJI (Kavšek)
 3. NEMŠČINA 2 (Šega)
 4. ŠPORT ZA ZDRAVJE (Vindiš)
 5. LIKOVNO SNOVANJE II(Medle)
 6. MULTIMEDIJA (Bartolj)
 7. GLEDALIŠKI KLUB (učiteljica SLJ)
 8. OBDELAVA GRADIV – Umetne snovi (Milošević)
 9. ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU (Muhič)
 10. RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI (razpis)
 11. SODOBNA PRIPRAVA HRANE (Muhič)
 12. UREJANJE BESEDIL (Bartolj)
 13. VERSTVA IN ETIKA (Lešnjak)
 14. ZVEZDE IN VESOLJE (Pečaver)

 

9. razred:

 1. NEMŠČINA 3 (Šega)
 2. FILMSKA VZGOJA (Srpčič)
 3. ŠPORT ZA SPROSTITEV (Vindiš)
 4. LIKOVNO SNOVANJE III (Medle)
 5. KEMIJA V ŽIVLJENJU (Darja Kavšek)
 6. VERSTVA IN ETIKA (Lešnjak)
 7. MULTIMEDIJA (Bartolj)
 8. OBDELAVA GRADIV – KOVINE (razpis)
 9. ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU (Muhič)
 10. RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (Bartolj)
 11. RETORIKA (Skube)
 12. RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI (razpis)
 13. SODOBNA PRIPRAVA HRANE (Muhič)
 14. ZVEZDE IN VESOLJE (Pečaver)