Izbirnih obvezni/neobvezni predmetov za šolsko leto 2017/18

4. razred, 5. razred in 6. razred – neobvezni izbirni predmeti:

 1. ŠPORT (učitelj športne vzgoje)
 2. TEHNIKA (Srpčič, Milošević)
 3. RAČUNALNIŠTVO (Bartolj)
 4. NEMŠČINA (Šega)

7. razred:

 1. OBDELAVA GRADIV LES (Milošević)
 2. SODOBNA PRIPRAVA HRANE (Muhič)
 3. SONCE LUNA ZEMLJA (Pečavar)
 4. LIKOVNO SNOVANJE I (Medle)
 5. UREJANJE BESEDIL (Bartolj)
 6. NEMŠČINA 1 (Šega)
 7. IZBRANI ŠPORT KOŠARKA  (Judež)
 8. IZBRANI ŠPORT -ODBOJKA (Judež)

8. razred:

 1. OBDELAVA GRADIV UMETNE SNOVI (Milošević)
 2. POSKUSI V KEMIJI (Kavšek)
 3. SONCE LUNA ZEMLJA (Pečavar)
 4. NEMŠČINA 2 (Šega)
 5. ŠPORT ZA ZDRAVJE (Zoran)
 6. FILOZOFIJA ZA OTROKE- ETIČNA RAZISKOVANJA(Lešnjak)
 7. LIKOVNO SNOVANJE II(Medle)

9. razred:

 1. NEMŠČINA 3 (Šega)
 2. ŠPORT ZA SPROSTITEV (Vindiš)
 3. LIKOVNO SNOVANJE III (Srpčič)
 4. POSKUSI V KEMIJI (Kavšek)
 5. RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (Bartolj)