Izbirni obvezni/neobvezni predmetov za šolsko leto 2019/20

 1. razred – neobvezni izbirni predmet

ANGLEŠČINA (Ana Oman)

4. razred, 5. razred in 6. razred – neobvezni izbirni predmeti:

 1. ŠPORT (učitelj športne vzgoje)
 2. RAČUNALNIŠTVO (Bartolj)
 3. UMETNOT (K. Bizjak)
 4. NEMŠČINA (Šega)

7. razred:

 1. OBDELAVA GRADIV LES (Milošević)
 2. SODOBNA PRIPRAVA HRANE (Muhič)
 3. LIKOVNO SNOVANJE I (Medle)
 4. NEMŠČINA 1 (Šega)
 5. ZBRANI ŠPORT KOŠARKA  (Judež)
 6. IZBRANI ŠPORT -ODBOJKA (Judež)
 7. GLEDALIŠKI KLUB (Skube)
 8. FILMSKA VZGOJA (Srpčič)

8. razred:

 1. FILMSKA VZGOJA (Srpčič)
 2. POSKUSI V KEMIJI (Kavšek)
 3. NEMŠČINA 2 (Šega)
 4. ŠPORT ZA ZDRAVJE (Vindiš)
 5. LIKOVNO SNOVANJE II(Medle)
 6. MULTIMEDIJA (Bartolj)
 7. GLEDALIŠKI KLUB (učiteljica SLJ)
 8. OBDELAVA GRADIV – Umetne snovi (Milošević)

 

9. razred:

 1. NEMŠČINA 3 (Šega)
 2. FILMSKA VZGOJA (Srpčič)
 3. ŠPORT ZA SPROSTITEV (Vindiš)
 4. LIKOVNO SNOVANJE III (Medle)
 5. KEMIJA V ŽIVLJENJU (Darja Kavšek)
 6. JAZ IN DRUGI – filozofija za otroke 3 (Lešnjak)