Obvezni/neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2021/22

 

1. razred:

 1. ANGLEŠČINA (Ana Oman)

 

4. razred, 5. razred in 6. razred – neobvezni izbirni predmeti:

 1. ŠPORT (učitelj športne vzgoje)
 2. RAČUNALNIŠTVO (Bartolj)
 3. UMETNOST (razpis)
 4. NEMŠČINA (Šega)
 5. FRANCOŠČINA (Jenič)
 6. TEHNIKA (razpis)

 

7. razred:

 1. ANSAMBELSKA IGRA (Sgerm)
 2. OBDELAVA GRADIV LES (Milošević)
 3. SODOBNA PRIPRAVA HRANE (Muhič)
 4. LIKOVNO SNOVANJE I (Srpčič)
 5. NEMŠČINA 1 (Šega)
 6. FRANCOŠČINA 1 (Jenič)
 7. ZBRANI ŠPORT KOŠARKA (učitelj športne vzgoje)
 8. IZBRANI ŠPORT -ODBOJKA (učitelj športne vzgoje)
 9. GLEDALIŠKI KLUB (Skube)
 10. FILMSKA VZGOJA (Srpčič)
 11. ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU (Muhič)
 12. UREJANJE BESEDIL (Bartolj)
 13. VERSTVA IN ETIKA (Lešnjak)
 14. SONCE, LUNA IN ZEMLJA (Pečaver)
 15. RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI (razpis)
 16. ŠOLSKO NOVINARSTVO (učitelj slovenščine)

 

8. razred:

 1. ANSAMBELSKA IGRA (Sgerm)
 2. FILMSKA VZGOJA (Srpčič)
 3. FRANCOŠČINA 2 (Jenič)
 4. POSKUSI V KEMIJI (Kavšek)
 5. NEMŠČINA 2 (Šega)
 6. ŠPORT ZA ZDRAVJE (Vindiš)
 7. LIKOVNO SNOVANJE I (Srpčič)
 8. LITERARNI KLUB (učitelj slovenščine)
 9. MULTIMEDIJA (Bartolj)
 10. GLEDALIŠKI KLUB (Skube)
 11. OBDELAVA GRADIV – Umetne snovi (razpis)
 12. ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU (Muhič)
 13. RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI (razpis)
 14. SODOBNA PRIPRAVA HRANE (Muhič)
 15. UREJANJE BESEDIL (Bartolj)
 16. VERSTVA IN ETIKA (Lešnjak)
 17. SONCE, LUNA IN ZEMLJA (Pečaver)
 18. ŠOLSKO NOVINARSTVO (učitelj slovenščine)

 

9. razred:

 1. ANSAMBELSKA IGRA (Sgerm)
 2. NEMŠČINA 3 (Šega)
 3. FILMSKA VZGOJA 3 (Srpčič)
 4. ŠPORT ZA SPROSTITEV (učitelj športne vzgoje)
 5. LIKOVNO SNOVANJE III (Srpčič)
 6. LITERARNI KLUB (učitelj slovenščine)
 7. KEMIJA V ŽIVLJENJU (Darja Kavšek)
 8. VERSTVA IN ETIKA (Lešnjak)
 9. MULTIMEDIJA (Bartolj)
 10. OBDELAVA GRADIV – KOVINE (razpis)
 11. ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU (Muhič)
 12. RAČUNALNIŠKA OMREŽJA (Bartolj)
 13. RETORIKA (Skube)
 14. RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI (razpis)
 15. SODOBNA PRIPRAVA HRANE (Muhič)
 16. SONCE, LUNA IN ZEMLJA  (Pečaver)
 17. ŠOLSKO NOVINARSTVO (učitelj slovenščine)
Accessibility