INTERESNE DEJAVNOSTI – razredna stopnja

INTERESNE DEJAVNOSTI šolsko leto 2018/2019

  1. in 2. razred:
MURN Potujem okoli sveta 1-2 D4 sreda 13:45 – 14_30
LUKMAN Šivalnica 1.in 2. razred D6 sreda 13:45 – 14_30
KRHIN Šport 2.r VTEL sreda 13:45 – 14_30
BANOVEC Šport 1. r VTEL sreda 13:45 – 14_30
BRGAN Otroški pevski zbor 1.2.r D1 četrtek 13:45 – 14:30
JUDEŽ Golf 1. in 2. razred VTEL ponedeljek 15:00 – 15:45
JOŽEF Gimnastika 1. in 2.  razred GIMN. sreda 13:45 – 14_30
HUMEK Matematični izzivi 1.r D3 sreda 13:45 – 14_30
SIMONČIČ M. Družabne in socialne igre 1. in 2. r C8 sreda 13:45 – 14_30
JENIČ O. S knjigo na potep 1. in 2. r C6 sreda 13:45 – 14_30
MEŽIK Mali folklornik PLESNA ponedeljek 13:45 – 14:30
  1. in 4. razred
ŽURA Gledališki krožek 3. in 4. razred D5 četrtek 13:45 – 14:30
ŠTUKELJ Starejši otroški pevski zbor 3.-5.r D1 sreda 13:45 – 14_30
NOVAK National Geographic C5 četrtek 13:45 – 14:30
OMAN Angleška BZ 3. r po dogovoru –  predura
MEŽIK Mali knjižničar KNJIŽNICA po dogovoru
MEŽIK Mali folklornik PLESNA ponedeljek 13:45 – 14:30
BURGER MUHIČ Gospodinjski krožek 4. razred A12 četrtek 13:45 – 14:30
BARUN ČOP Gospodinjski krožek 5. razred C2 četrtek 13:45 – 14:30
KADIVNIK Novinarji RAČ petek, 7:30 – 8:15
JUDEŽ Golf 3. do 5. razred VTEL ponedeljek 15:46 – 16:30
JELENC Šah 3. in 4.r C1.2.  četrtek 13:45 – 14:30
GORENČIČ Bistre glavce 4.-5. r B7 četrtek 13:45 – 14:30
FERNANDEZ MOYANO Španščina 1,3. – 6. r B4 sreda 13:45 – 14_30
JENIČ P. Francoščina 1 B5 ponedeljek 7:30 – 8:15
POŽEK Gibalnica 3.- 4.r VTEL četrtek 13:45 – 14:30
FERNANDEZ MOYANO Španščina 1 B4 sreda 13:45 – 14_30
ŠEGA Nemška bralna značka B11 po dogovoru
SRPČIČ Ulično bobnanje A4 sreda 15:15 – 16:00
SEPAHER Vesela šola B2 po dogovoru
  1. razred:
JUDEŽ, FERNANDEZ MOYANO Kolesarski izpit-praktični del 5.r ZUNAJ po dogovoru
GRUM KULOVEC 5.a – Varno v promet-toeretični del A9 po dogovoru
TRAMTE 5.c – Varno v promet-teoretični del A11 po dogovoru
GOLIĆ 5.b – Varno v promet-toeretični del A7 po dogovoru
FERNANDEZ MOYANO Španščina 1 B4 sreda 13:45 – 14_30
ŠTUKELJ Starejši otroški pevski zbor 3.-5.r D1 sreda 13:45 – 14_30
JENIČ P. Francoščina 2 B5 po dogovoru
KADIVNIK Novinarji RAČ petek, 7:30 – 8:15
MEŽIK Mali knjižničar KNJIŽNICA po dogovoru
UČITELJICE SLJ SLO bralna značka VSE po dogovoru
ŠEGA Nemška bralna značka B11 po dogovoru
SRPČIČ Fotografski krožek 4.- 9.r A4, RAČ četrtek 13:45 – 14:30
SRPČIČ Ulično bobnanje A4 sreda 15:15 – 16:00
SEPAHER Vesela šola B2 po dogovoru

 

Accessibility