INTERESNE DEJAVNOSTI

Interesne dejavnosti so pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih organizira zunaj šolskega pouka kot razširjeni program šole z namenom, da bi omogočila odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov in učence praktično uvajala v življenje in jih s tem usposabljala za koristno in zdravo preživljanje prostega časa. Učenci in učenke izbirajo ter se vključujejo v dejavnosti prostovoljno. Šola jim s pomočjo mentorjev pomaga pri izboru in oblikovanju programa interesnih dejavnosti, strokovno izvaja in evalvira delo ter zagotovi delovanje v prijetnem in sproščenem vzdušju.

Interesne dejavnosti RAZREDNA STOPNJA:

Interesne dejavnosti PREDMETNA STOPNJA

ZUNANJI IZVAJALCI – ŠPORT / / /
ODBOJKA DEKLICE GRABIČ TOR 15:00 – 16:30 VTEL
ROKOMET DEČKI CVIKL SRE 15:00 – 15:45 VTEL
ROKOMET DEKLICE KRANJČIČ SRE 15:46 – 16:30 VTEL
KOŠARKA DEKLICE FRANČIČ ČET 15:00 – 16:30 VTEL
SAMOOBRAMBA IN KARATE DE. IN DČ. ŠEHIĆ PON 15:00 – 15:45 MTEL
TENIS DEČKI IN DEKLICE VOLT TOR 15:00 – 15:45 MTEL
RITMIČNA GIMNASTIKA DEKLICE ŠUŠTARŠIČ SRE 15:00 – 16:30PET 14:00 – 16:30 MTELMTEL
NAMIZNI TENIS DEČKI IN DEKLICE SLATINŠEK ČET 7:30 – 8:15 MTEL
MAŽORETE  DEKLICE FINK PET 17:00 – 19:00 PLESNA
NOGOMET DEČKI IN DEKLICE PRIMC PON 15:46 – 16:30ČET 15:46 – 16:30 MTELMTEL
GIMNASTIKA DEČKI IN DEKLICE ZORKO SRE 15:00 – 15:45 GIMN

Kontakt in prijavnice na dejavnosti ZUNANJIH IZVAJALCEV so na mizi pri dežurnem učencu in na mizi pri zgornjem vhodu. Prijavite se neposredno zu