Starši

Z rednim obiskovanjem govorilnih ur in roditeljskih sestankov boste lahko spremljali delo in napredek vašega otroka.

Pisne informacije in navodila bomo staršem pošiljali sproti med šolskim letom. Še posebej bi vas radi opozorili na že utečeno ŠOLO ZA STARŠE, kjer boste dobili s strani zunanjih strokovnjakov informacije, kako sodelovati z vašim otrokom in mu nuditi oporo in pomoč.

Prav tako vas prosimo, da ne prezrete vabil na izredne sestanke, ki so namenjeni izključno reševanju težjih situacij, so dobronamerni in v korist otroka, staršev in delavcev šole.

Roditeljski sestanki
Govorilne ure

Navodila v zvezi s prevozi v šolo

Accessibility