Časovna razporeditev pouka

RAZREDNA STOPNJA 1. DO 5. RAZRED

URA DEJAVNOST OPOMBE
6.00–8.10 Jutranje varstvo
8.10–8.20 Varstvo pri RU * Razredniki
8.20–9.05 1. ura
9.05–9.25 Malica 20 min
9.25–10.10 2. ura
10.15–11.00 3. ura
11.00- 11.15 Rekreativni odmor 15 minut
11.15–12.00 4. ura
12.00–12.50 5. ura
12.50–16.00 Podaljšano bivanje

* RU – razredni učitelj

PREDMETNA STOPNJA 6. DO 9. RAZREDA

7.30–8.15 Predura DOD, DOP, ISP, interesne dejavnosti
8.20–9.05 1. ura
9.05–9.10 1. odmor 5 min
9.10–9.55 2. ura
9.55–10.15 2. glavni odmor 20 min – malica
10.15–11.00 3. ura
11.0–11.15 3. rekreativni odmor 15 min
11.15–12.00 4. ura
12.00–12.05 4. odmor 5 min
12.05–12.50 5. ura
12.50–12.55 5. odmor 5 min
12.55–13.40 6. ura
13.40-13.45 6. odmor 5 minut
13.45–14.30 7. ura
14.30-15.15 8. ura

Ker na šoli poteka veliko število dejavnosti, moramo nekatere izvajati tudi pred začetkom pouka, v tako imenovanih predurah. Predura traja od 7.30 – 8.15.

Po drugi in tretji šolski uri sta na predmetni stopnji glavna odmora, ki trajata 20 oziroma 15 minut. V tem času učenci malicajo. Med ostalimi šolskimi urami so krajši 5 minutni odmori.

Po potrebi učenec odmor za kosilo lahko podaljša v dogovoru z učiteljem.

 

Accessibility