Evropsko sodelovanje

Pri krožku bomo pripravljali razstave o mednarodnih izmenjavah v okviru projekta Erasmus+,

se učili organizirati dogodke in organizirali izmenjavo učiteljev in učencev iz različnih držav na

naši šoli, pripravljali izdelke za odhod na mednarodne izmenjave. Pri krožku bo poudarek na

razvijanju ustvarjalnosti, iznajdljivosti, pridobivanju izkušenj z organizacijo raznih dogodkov,

razstav, urjenju znanja tujih jezikov, krepitvi stikov, navezovanju novih poznanstev znotraj

naše šole in v okviru šol iz tujine.

Srečanja bodo potekala zgoščeno, po dogovoru, predvsem pred in po mobilnostih na

partnerskih šolah.

Mentorici: Tina Murn in Neva Bambič

Accessibility