Orffov instrumentarij

Dejavnost je zasnovana tako, da v njej lahko uspešno sodelujejo učenci z različnimi zmožnostmi in izkušnjami.
Učenci izražajo ustvarjalne zamisli z zvočnimi eksperimenti, improvizacijo in glasbenim oblikovanjem ter izvajanjem v razredu in javno.