NAVAJANJE LITERATURE IN VIROV

Kadar pišemo razne naloge (seminarske, raziskovalne, diplomske…) uporabljamo različne vire, ki jih na koncu naloge tudi navedemo.

Navedbe  razvrstimo po abecedi priimkov avtorjev.

 Knjiga- en avtor

 Priimek, I. (leto izida). Naslov. izd. (če obstaja podatek npr. 2. izd., ponatis, dopolnjena izd.). Kraj izida: Založba. (Zbirka).

Primer:

Vidmar, J. (2001). Baraba. Ljubljana: Mladinska knjiga. (Zbirka Odisej).

Knjiga- dva avtorja

Priimek, I., Priimek, I. (leto izida). Naslov. Kraj izida: Založba. (Zbirka).

Primer:

Osvald, J., Kogoj, M. (1994).  Pridelovanje zelenjave na vrtu. Ljubljana: Kmečki glas.

Knjiga- več kot trije avtorji

 Pri več kot treh avtorjih delo obravnavamo kot anonimno. Navajamo samo naslov.

Naslov. (leto izida). Kraj izida: Založba. (Zbirka).

Primer:

Leksikon Cankarjeve založbe. (1994). Ljubljana: Cankarjeva založba.

Babica pripoveduje: slovenske ljudske pripovedi. (2001). Ljubljana: Mladinska knjiga

Poglavje v knjigi, prispevku, zborniku

Priimek, I. (leto izida). Naslov prispevka. V: Naslov publikacije: (str. od- do). Kraj izida: Založba.

Primer:

Komelj, M. (1995). Postmodernizem. V: Enciklopedija Slovenije 9: Plo-Ps (str. 170- 173). Ljubljana: Mladinska knjiga.

 Članek v reviji

 Primek, I. (leto izida). Naslov članka. Naslov revije, letnik (št.revije), stran.

 Primer:

Kopčavar, N. (2003). Indijanci v Perujskih mestih. Gea, 13 (10), str. 29- 31.

 Spletna stran

 a) Priimek, I. (leto objave). Naslov dokumenta ali spletne strani. Pridobljeno dan. mesec. leto s spletne strani: http://…

Prešeren, F. (1996). Izbrana poezija dr. Franceta Prešerna. Pridobljeno 22. 2. 2005 s spletne strani: http://www.educa.fmf.unij.si/izodel/ponudba/1996/preseren/

b) Veronika z malega gradu. Pridobljeno 15. 3. 2005 s spletne strani: http://mamniskaveronika.net/e knjiga fs.html

Ustni vir:

Po  pripovedovanju Janeza Vidmarja avtorju dne 3. februarja 2005.

CITATI, CITIRANJE

  • CITAT (lat. = navedeno, navedek)- dobesedna navedba nekega besedila ali besed nekoga.
  • Citiramo verze, misli…(kar se nam zdi pomembno).
  • Citati (dobesedni navedki) naj bodo čim krajši in smiselno vključeni v besedilo.
  • Citate (dobesedne navedke) označimo z
  • Za narekovaji navedemo v okroglem oklepaju skrajšane bibliografske podatke (priimek, letnica, stran).

»Napravi več iz življenja, varčuj s časom.«

( Ende, 1987, str. 68)

Ende, M. (1987). Momo. Ljubljana: Mladinska knjiga.

 

Pripravila: Judita Hrovat