ULIČNO BOBNANJE (RECIKLIRANA TOLKALA)

Učenci spoznavajo osnovne tehnike bobnanja in ritmike na preprostih tolkalih, zvočilih, ki jih sami ustvarijo iz recikliranih odpadnih materialov. Razvijajo sposobnost poslušanja in sinhronizacije v skupini, čut za tempo in sozvočje.  Spoznavajo zvočne lastnosti različnih predmetov in materialov (npr. plastika, kovine, les, itd.) in jih ločijo glede na višino, barvo in zven.  Razvijajo čut za vrednotenje nove oz. drugačne uporabnosti različnih materialov in predmetov, ki so že odslužili svoje in so namenjeni na odpad .
Usklajujejo in izpopolnjujejo  se v timskem delu. Ustvarjalno se izrazijo in sproščajo skozi zvok in gib. Pripravijo ritmične kompozicije, ki jih predstavijo na različnih nastopih (šolske in izven-šolske prireditve, šolska športna tekmovanja – kot navijaška ekipa)

Accessibility