ŠPORT

Pri športu bo učenec razvijal temeljne gibalne in funkcionalne sposobnosti. Osvajal različne naravne oblike gibanja, iger in športnih znanj. Preko igre bo šport prijetno doživljal. Razvijal bo vztrajnost, strpnost in prijateljski odnos v skupini. Privzgoji si odnos do športne opreme.  Razvija  kulturni odnos do narave in okolja.
OPREMA: Športna oprema, športni copati.

Accessibility