ŠPORT

Pri športu bo učenec razvijal temeljne gibalne in funkciunalne sposobnosti. Osvajal različne naravne oblike gibanja, iger in športnih znanj. Preko igre bo šport prijetno doživljal. Razvijal si vstrajnost, strpnost in prijateljsko vedenje v skupini. Privzgoji si odnos do športne opreme.  Razvijal si kulturni odnos do narave in okolja.
OPREMA: Športna oprema, športni copati.