FOTOGRAFIJA

Glavni cilji fotografskega krožka je razumeti in uporabiti fotografijo hkrati kot umetniško, likovno prvino, kakor tudi reportažno, dokumentarno. Spoznajo glavne razlike med analogno in digitalno fotografijo. Naučijo se obdelovati in urejati fotografije v računalniškem programu. Izurijo svoj čut opazovanja. Delo na terenu in znotraj. Pripravijo dve razstavi v šolskem letu.

Accessibility