ŠPORT 2. RAZRED

Učenci:
• z zavestnim nadzorom oblikujejo pravilno telesno držo,
• izboljšajo gibalno-funkcionalne sposobnosti: koordinacijo, moč, hitrost, gibljivost, natančnost, ravnotežje, splošno vzdržljivost,
• usvajajo temeljne gibalne vzorcein pridobivajo izkušnje z naravnimi oblikami gibanja, posnemanjem živali, predmetov, pojavov in pojmov v naravi,
• izražajo občutke in razpoloženja z gibanjem,
• ravnajo z različnimi športnimi pripomočki: skrinja, klopi, letvenik, koza, kolebnica, kiji, žoge, obroči, ovire, loparji idr.,
• izvajajo osnovne prvine gimnastike, atletike in iger z žogami,
• razvijajo samozavest, odločnost, borbenost in vztrajnost,
• razvijajo osnovno higieno v povezavi s športom,
• razvijajo pozitivne vedenjske vzorce (športno obnašanje, spodbujanje drugih učencev, športna oprema…),
• poimenujejo položaje telesa, različne gibe in nekatere učne oblike,
• poznajo različne športne površine in naprave, poimenujejo nekatera orodja in pripomočke,
• razumejo pravila preprostih elementarnih in drugih iger,
• poznajo osnovna načela varnosti v telovadnici.