ŠPORT 2. RAZRED

Šport je interesna dejavnost pri kateri učenci izboljšajo gibalno-funkcionalne sposobnosti, ravnajo z različnimi športnimi pripomočki, izvajajo osnovne prvine gimnastike, atletike in iger z žogami, razvijajo samozavest, odločnost, borbenost in vztrajnost, razvijajo pozitivne vedenjske vzorce, poznajo različne športne površine in naprave, poimenujejo nekatera orodja in pripomočke, razumejo pravila preprostih elementarnih in drugih iger, poznajo osnovna načela varnosti v telovadnici. Poleg vsega naštetega pa se učenci predvsem sprostijo in uživajo.

Tanja Krhin

Accessibility