NAČRT DELA ZDRAVE ŠOLE

Nacionalni inštitut za javno zdravje.

NAČRT DELA ZDRAVE ŠOLE za šolsko leto 2020/21 

Naša šola, ki je novembra 2011 pridobila naziv Zdrava šola, bo v šolskem letu 2020/2021 sledila ciljem Slovenske mreže zdravih šol, kar pomeni, da bo posvečala še več pozornosti sistematičnemu delovanju na področju zdravja – tako telesnemu, duševnemu, socialnemu in okoljskemu. Ob vključitvi v projekt Slovenska mreža zdravih šol smo se zavezali 12 ciljem ki so opredeljeni v obveznem učnem načrtu,v skritem učenem načrtu, ki  jih uresničujemo z vsebinami Zdrave šole in z dobrimi povezavami z domom in skupnostjo. Delujemo   na  različnih  področjih zdravja,   ki  jih  vključujemo  v  naš  vzgojno- izobraževalni proces na tak način, da  pozitivno vplivamo na telesno, duševno in socialno počutje vsakega posameznika:

 • zdravstveni preventivi,
 • duševnem zdravju,
 • zobni preventivi,
 • plavalnem opismenjevanju,
 • športnih krožkih,
 • načrtovanju šolske prehrane,
 • shema šolskega sadja in mleka,
 • s spodbujanjem pitja vode,
 • delujemo kot zdrava in EKO šola.

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Novo mesto bodo izpeljani načrtovani sistematski zdravstveni pregledi učencev, obvezna in neobvezna cepljenja in zobna preventiva, tako na razredni stopnji kot tudi na predmetni stopnji.

CEPLJENJA

 • obvezno cepljenje proti hepatitisu B za učence 1. razreda,
 • obvezno revakcinacijo proti davici, tetanusu in otroški paralizi za vse učence, ki prvič obiskujejo tretji razred,
 • neobvezno cepljenje proti okužbam s humanimi virusi papiloma (HPV) za učenke, ki obiskujejo 6. razred.

SISTEMATIČNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI: ureja jih vodja oddelka šolske medicine Nives Hočevar, dr.med.

 • za učence 1., 3., 6. in 8. razredov
 • za otroke pred vstopom v šolo

ZOBOZDRAVSTVENI PREGLEDI: dr.dent.med. Maja Luzar Fink in Aleksandra Škedelj, dipl. med. sestra

 • pregledi zob za vse oddelke
 • zobna preventiva za vse oddelke – predavanje in demonstracija
 • vključenost učencev prve triade v tekmovanje za čiste zobe

VZGOJA ZA ZDRAVJE izvajajo diplomirane medicinske sestre iz Zdravstveno vzgojnega centra, ZD Novo mesto:

 1. razred ZDRAVE NAVADE in HIGIENA ROK, 24. 9. 2020
 2. razred OSEBNA HIGIENA, 24. 3. 2021
 3. razred ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA, 24. 3. 2021
 4. razred PREPREČEVANJE POŠKODB, 25. 3. 2021
 5. razred ZASVOJENOST, 19. 11. 2021
 6. razred STRES V ŠOLSKIH KLOPEH IN MOTNJE HRANJENJA, 1. 10, 8. 10., 15. 10. 2020  (2 URI)
 1. razred ODRAŠČANJE – DVE PLATI MEDALJE, 30. 9. 2020

Izvedli bomo tudi naravoslovni dan za 8. razred: VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST IN SPOLNO PRENOSLJIVE BOLEZNI, predstavitev poklicev v zdravstvu, 13. 10. 2020

 1. razred: PRVA POMOČ, ZDRAVA PREHRANA IN POMEN GIBANJA V OBDOBJU ODRAŠČANJA, 20. 11. 2020.

Predavanje za učitelje: Jasna Kišak Pajk, ZDRAV IN AKTIVEN NAČIN ŽIVLJENJA bo izvedeno na učiteljski konferenci 1. oktobra 2020.

SPOLNA VZGOJA za romske učenke in učence (ločeno): 21. september 2020, prva ura dekleta, druga ura dečki.

V projektnem tednu za učence 8. razreda PREDAVANJE in PREDSTAVITEV  poklicev v zdravstvu (ZD Nm) in predstavitev KARIERNE POTI (Jasna Kišak Pajk).

 Načrt zdrave šole za šolsko leto 2020/2021 

V šolskem letu 2020/21 se bodo nadaljevale dejavnosti povezane z duševnim zdravjem, prehrano in gibanjem, zdrav življenjski slog…

 • RDEČA NIT  za letošnje šolsko leto: ČAS ZA ZDRAVJE JE ČAS ZA NAS. (duševno zdravje – obvladovanje stresa, izboljšanje komunikacije, čuječnost, mediacija, programi Izboljševanje duševnega zdravja, To sem jaz!, higienska priporočila glede COVID-19 situacije, zdrava prehrana, več gibanja med poukom in doma, prosti čas, varnost itd.).
 • VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE V REALNEM IN DIGITALNEM SVETU. Kako šola pristopi k preprečevanju zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi? PASTI  V DIGITALNEM SVETU (SAFE.SI, digitalno opismenjevanje – delo na daljavo – predvideni tehnični dnevi v septembru, obisk kriminalistke?)
 • ZDRAVA PREHRANA IN HRANA NI ZA TJAVENDAN (vključujemo tudi pomen uživanja vode, hidratacija, zmanjšanje zavržene hrane).
 • VEČ GIBANJA V ŠOLI (minuta za zdravje, prilagojen rekreativni odmor razmeram, poučevanje z gibanjem, gibanje v prostem času, počitek in regeneracija, akcijski načrt za zmanjšanje teže šolske torbe, vaje za dobro držo, spodbujanje pešačenja v šolo in iz nje-Pešbus, Trajnostna mobilnost.) 
 • VSEBINE IN PROGRAMOV S PODROČJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA: To sem jaz! Ko učenca strese stres. Dejavnosti za izboljševanje duševnega zdravja.
 • RASTOČA KNJIGA: POKLICI

EKO VSEBINE 

 1. ZBIRALNE AKCIJE:
 • zbiranje hrane pomoči potrebnim
 • plastični zamaški (celo leto)
 • rabljena oblačila
 • izrabljeni tonerji, kartuše, baterije in mobilni telefoni (vse leto)
 • star papir (vsak prvi četrtek v mesecu)
 • EKO KOTIČEK
 • EKO BRALNA ZNAČKA
 • UREJANJE ZELIŠČNEGA VRTA (celo leto)
 • LOČEVANJE ODPADKOV (celo leto)
 • DAN ZEMLJE (22. april 2021)

PREHRANA 

 • 2. RAZRED: OBISK KMETIJE  (prilagojeno razmeram)
 • PRIPRAVA LOKALNIH TRADICIONALNIH JEDI (projekt Kuhnapato in Hrana ni za tjavendan)
 • TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (20. november 2020) in DAN ZDRAVE ŠOLE
 • DAN HRANE (16. oktober 2020)
 • SHEMA ŠOLSKEGA SADJA, ZELENJAVE (celo leto)
 • DNEVI DEJAVNOSTI (predstavitve – celo leto)
 • 6. – 8. RAZRED: HRANA

POMEN VSAKODNEVNEGA ZAJTRKA: »Da bom imel uspešen dan, z zajtrkom

začnem vsak dan«, September-november 2020, RU. Za učence vozače in učence JV je ves čas na voljo sadje in kruh.

 • POVEČATI SKRB ZA ZDRAVO  PREHRANO.
 • SKRB ZA ZOBE (celo leto) , sodelovanje z ZD ( predavanje in prikaz pravilne higiene zob)
 • PIJMO VODO Vsak učenec ima svojo stekleničko za večkratno uporabo.
 • NAPITKI Z ZELIŠČI: 1., 6. in 7. razred (Tradicionalni slovenski zajtrk in dan zdrave šole).
 • NAVAJANJE UČENCEV NA REDNO UŽIVANJE ZDRAVE ( RAZNOLIKE) HRANE
 • POUDAREK NA UŽIVANJU LOKALNO PRIDELANE HRANE

 

GIBANJE 

 • 15 MINUT ZA ZDRAVJE – REKREATIVNI ODMOR (celo leto): med odmorom, večinoma v naravi, ob slabem vremenu v telovadnici. Prilagojeno razmeram v šolskem letu.
 • RAD TEČEM IN SE GIBAM: celoletni projekt ( beleženje pretečenih metrov) projekt v PODALJŠANEM BIVANJU
 • OLIMPIJSKE IGRE – v okviru podaljšanega bivanja  (maj)
 • ŠPORTNE IGRE od 1.- 5. razreda, CELO LETO, V OKVIRU ID, PB, REKR. ODMORA, ŠD
 • ORIENTACIJSKE IGRE od 1.- 7. razreda, ŠOLA V NARAVI, ND, RU
 • SPOZNAVANJE ZIMSKIH IGER naših babic in dedkov( kepanje, pležuhi,…): 8. razred
 • IGRE NAŠIH BABIC: prva triada
 • Naravoslovni dan za 8. razred: GIBANJE IN TELESNA DRŽA, začetek februarja 2021
 • PLES V DECEMBRU: PRI ŠPORTU IN MED REKREATIVNIMI ODMORI
 • PESTROST TEKMOVANJ: ČIMVEČ GIBANJA IN IZVAJANJA ŠPORTNIH DEJAVNOSTI
 • ZUNAJ, POHODI, FOLKLORA in LJUDSKI PLESI RAZLIČNIH REGIJ
 • PEŠBUS
 • SOBOTNA POTEPANJA s planinsko pohodniškim krožkom
 • EUROPEAN SHOOL SPORT 23. september 2020

DUŠEVNO ZDRAVJE 

KO UČENCA STRESE STRES delavnice in tehnike sproščanja za učence in učitelje: celo šolsko leto ( svetovalne delavke in razredničarke)

 • KREATIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA, USTVARJANJE
 • MEDSEBOJNA POMOČ V RAZREDU (celo leto)
 • PRIJATELJSKI RAZREDI (celo leto)
 • OTROŠKI PARLAMENT

PROSTOVOLJSTVO (celo leto), OB HUMANITARNIH AKCIJAH

RASTOČA KNJIGA: Poklici

REŠEVANJE (MEDIACIJA) MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA

 

DAN ZDRAVE ŠOLE

 1. 11. 2020 bomo imeli tradicionalni slovenski zajtrk

Učenci od 1. – 5. razreda bodo imeli ta dan poljubne delavnice na temo zdrave prehrane in gibanja.

 1. razredi so v ŠVN in bodo naravoslovni dan izvedli tam.

Učenci 9.razredov bodo imeli naravoslovni dan z zdravstveno-vzgojnimi vsebinami v organizaciji Zdravstvenega doma Novo mesto in razredniki.

 

Accessibility