NAČRT DELA ZDRAVE ŠOLE za šolsko leto 2018/2019

Nacionalni inštitut za javno zdravje.

NAČRT DELA ZDRAVE ŠOLE za šolsko leto 2018/19

V šolskem letu 2018/19 se bodo nadaljevale dejavnosti povezane z duševnim zdravjem, prehrano in gibanjem, zdrav življenjski slog…

 EKO VSEBINE

ZBIRALNE AKCIJE:

 • star papir (vsak prvi četrtek v mesecu)
 • izrabljeni tonerji, kartuše, baterije in mobilni telefoni (vse leto)
 • rabljena oblačila
 • plastični zamaški (celo leto)
 • zbiranje hrane pomoči potrebnim

EKO KOTIČEK

EKO BRALNA ZNAČKA

UREJANJE ZELIŠČNEGA VRTA (celo leto)

LOČEVANJE ODPADKOV (celo leto)

DAN ZEMLJE (18. 22. april 2018)

 

PREHRANA

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK (16. november 2018)

DAN HRANE (16. oktober 2018)

SHEMA ŠOLSKEGA SADJA in MLEKA (celo leto)

Tekmovanje v pripravi lokalnih tradicionalnih jedeh: KUHNAPATO

DNEVI DEJAVNOSTI (predstavitve – celo leto)

2. RAZRED: OBISK KMETIJE

6. – 8. RAZRED: HRANA

Izbirni predmet SPH: delavnice na Centru biotehnike in turizma

POMEN VSAKODNEVNEGA ZAJTRKA: »Da bom imel uspešen dan, z zajtrkom začnem vsak dan«,

September-november 2018, RU.  POVEČATI SKRB ZA ZDRAVO PREHRANO.

SKRB ZA ZOBE (celo leto) , sodelovanje z ZD ( predavanje in prikaz pravilne higiene zob)

PIJMO VODO

NAPITKI Z ZELIŠČI: 1., 6. in 7. razred

NAVAJANJE UČENCEV NA REDNO UŽIVANJE ZDRAVE ( RAZNOLIKE) HRANE

POUDAREK NA UŽIVANJU LOKALNO PRIDELANE HRANE

 

GIBANJE

15 MINUT ZA ZDRAVJE – REKREATIVNI ODMOR (celo leto): med odmorom, večinoma v naravi,

RAD TEČEM: celoletni projekt ( beleženje pretečenih metrov), CELO LETO VSI RAZREDI

OLIMPIJSKE IGRE ob tednu otroka- v okviru podaljšanega bivanja

ŠPORTNE IGRE od 1.- 5. razreda, CELO LETO, V OKVIRU ID, PB, REKR. ODMORA, ŠD

ORIENTACIJSKE IGRE od 1.- 7. razreda, ŠOLA V NARAVI, ND, RU

SPOZNAVANJE ZIMSKIH IGER naših babic in dedkov( kepanje, pležuhi,…): vsi učenci: ŠD IN ŠPORTA

IGRE NAŠIH BABIC: prva triada

Naravoslovni dan za 8. razred: GIBANJE IN TELESNA DRŽA, 2019

PLES V DECEMBRU: PRI ŠPORTU IN MED REKREATIVNIMI ODMORI

PESTROST TEKMOVANJ: ČIMVEČ GIBANJA IN IZVAJANJA ŠPORTNIH DEJAVNOSTI ZUNAJ

POHODI, FOLKLORA in LJUDSKI PLESI RAZLIČNIH REGIJ

PEŠBUS

SOKOLSKE VAJE
Obisk Tromeje: 8. razred: rastoča knjiga

SOBOTNA POTEPANJA

EUROPEAN SHOOL SPORT, CILJI:

Ø  Dvig športa v šoli

Ø  Zabava in užitek za mlade, prek fizične dejavnosti

Ø  Promocija zdravja in dobrega počutja za vseživljenjsko učenje

Ø  Spodbujanje socialne vključenosti in razvoj socialnih kompetenc med učenci

Ø  Povezava z drugimi evropskimi državami

Ø  Vsak udeleženec preteče ali prehodi 2018 m. 15. 9. 2018

 

DUŠEVNO ZDRAVJE

KO UČENCA STRESE STRES delavnice in tehnike sproščanja za učence in učitelje: september – november ( svetovalne delavke in razredničarke)

 • SOBA ZA SPROŠČANJE ali vsaj kotiček predlogi: radio soba, zadnji del knjižnice, zgornji hodnik, kotički, zjutraj jedilnica (eno prostor za eno osebo za sproščanje,radio, fotelj…; ostalo za več: igralni kotički)
 • KREATIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA, USTVARJANJE IZ JEANSA,… OD OKTOBRA DO JUNIJA.

MEDSEBOJNA POMOČ V RAZREDU (celo leto)

PRIJATELJSKI RAZREDI (celo leto)

OTROŠKI PARLAMENT

PROSTOVOLJSTVO (celo leto), OB HUMANITARNIH AKCIJAH

RASTOČA KNJIGA: ljubezen

REŠEVANJE (MEDIACIJA) MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA

 

DAN ZDRAVE ŠOLE 15. 9. 2018.

Delavnice:

 • SOKOLSKE VAJE
 • LASTNA PRIPRAVA MALICE v jedilnici (stojnice: dobavitelji se predstavijo NEVLADNA DRUŠTVA, ZDRAVJE)
 • SOCIALNE IGRE
 • SPREHOD DO GOZDA, PREPOZNAVANJE DREVESNIH VRST, določanje živali, povabimo še lovca in gozdarja. Z učenci prehodimo 2018 metrov.

PRIJATELJSKI RAZREDI:

 1. in 7. razred
 2. in 8. razred
 3. in 9. razred

Skupine bi krožile:

 • prvo šolsko uro imajo učenci in 7. razreda in polovica 3. in 9. razreda SOKOLSKE VAJE, drugo uro skupaj malicajo v jedilnici,
 • prvo šolsko uro skupaj malicajo v jedilnici učenci in 8. razreda in polovica 3. in 9. razreda, drugo uro imajo SOKOLSKE VAJE,
 • tretjo in četrto šolsko uro: sprehod do gozda, socialne in druge igre na postojankah ob poti,
 • svetovalne delavke pripravijo primerne igre za postojanke na poti v gozd in rezervne za primer dežja.

 

 1. , 5.  IN 6. razred  OČISTIMO SLOVENIJO – EKOŠOLA
 • , 5. in 6. razred OČISTIMO SLOVENIJO – EKOŠOLA
 • 1-2 ŠOLSKO URO , 3. URO MALICA, 4. URO SOKOLSKE VAJE