NAČRT DELA ZDRAVE ŠOLE za šolsko leto 2018/2019

Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Kot člani Zdravih šol bomo nadaljevali z aktivnostmi, ki so vsebinsko vezane na skrb za zdravje. Komisija za zdravstveno varstvo bo operativno delovala na projektu. Rdeča nit za šol. leto 2018/19 je nadaljevanje oz. nadgradnja gibanja, prehrane, duševnega zdravja.

EKO VSEBINE

 • Zbiralne akcije:star papir (vsak prvi četrtek v mesecu);
 • izrabljeni tonerji, kartuše, baterije in mobilni telefoni (vse leto);
 • rabljena oblačila;
 • plastični zamaški (celo leto);
 • zbiranje hrane pomoči potrebnim;
 • EKO kotiček;
 • EKO bralna značka;
 • UREJANJE zeliščnega vrta (celo leto);
 • LOČEVANJE odpadkov (celo leto);
 • DAN Zemlje (18. 22. april 2018)

PREHRANA: TRADICIONALNI slovenski zajtrk (16. november 2018)

– DAN hrane (16. oktober 2018)
– SHEMA šolskega sadja in mleka (celo leto)
– Tekmovanje v pripravi lokalnih tradicionalnih jedeh: KUHNAPATO
– DNEVI DEJAVNOSTI (predstavitve – celo leto)
– RAZRED: obisk kmetije
– 8. RAZRED: hrana
– Izbirni predmet SPH: delavnice na Centru biotehnike in turizma
– POMEN vsakodnevnega zajtrka: »Da bom imel uspešen dan,
– z zajtrkom začnem vsak dan«,
– September-november 2018, RU: Povečati skrb za zdravo prehrano.
– SKRB za zobe (celo leto) , sodelovanje z ZD ( predavanje in prikaz pravilne higiene zob)
– PIJMO vodo
– NAPITKI z zelišči: 1., 6. in 7. razred
– NAVAJANJE učencev na redno uživanje zdrave ( raznolike) hrane
– Poudarek na uživanju lokalno pridelane hrane.

GIBANJE

– 15 MINUT ZA ZDRAVJE – rekreativni odmor (celo leto): med odmorom, večinoma v naravi,
– RAD TEČEM: celoletni projekt ( beleženje pretečenih metrov), celo leto vsi razredi
– OLIMPIJSKE IGRE ob tednu otroka- v okviru podaljšanega bivanja
– ŠPORTNE IGRE od 1.- 5. razreda, celo leto, v okviru interesne dejavnosti, OPB, rekreativnega odmor, ŠD
– ORIENTACIJSKE IGRE od 1.- 7. razreda, ŠVN, ND, RU
– SPOZNAVANJE ZIMSKIH IGER naših babic in dedkov( kepanje, pležuhi,…): vsi učenci:
– ŠD IN ŠPORTA
– IGRE NAŠIH BABIC: prva triada
– Naravoslovni dan za 8. razred: Gibanje in telesna teža, 2019
– PLES V DECEMBRU: Pri športu in med rekreativnim odmorom
– PESTROST TEKMOVANJ: čim več gibanja in izvajanje športnih aktivnosti zunaj pohodi, folklora in ljudski plesi različnih regij
– PEŠBUS

– SOKOLSKE vaje
Obisk Tromeje: 8. razred: Rastoča knjiga
– SOBOTNA potepanja

EUROPEAN SHOOL SPORT, CILJI:

 • Dvig športa v šoli
 • Zabava in užitek za mlade, prek fizične dejavnosti
 • Promocija zdravja in dobrega počutja za vseživljenjsko učenje
 • Spodbujanje socialne vključenosti in razvoj socialnih kompetenc med učenci
 • Povezava z drugimi evropskimi državami
 • Vsak udeleženec preteče ali prehodi 2018 m: 15. 9. 2018

DUŠEVNO ZDRAVJE

 •  KO UČENCA STRESE STRES delavnice in tehnike sproščanja za učence in učitelje:
  september – november ( svetovalne delavke in razredničarke)
 • SOBA ZA SPROŠČANJE ali vsaj kotiček predlogi: radio soba, zadnji del knjižnice,
  zgornji hodnik, kotički, zjutraj jedilnica (eno prostor za eno osebo za sproščanje,radio,
  fotelj…; ostalo za več: igralni kotički)
 • KREATIVNO preživljanje prostega časa, ustvarjanje iz jeansa
 • MEDSEBOJNA pomoč v razredu (celo leto)
 • PRIJATELJSKI RAZREDI (celo leto)
 • OTROŠKI PARLAMENT
 • PROSTOVOLJSTVO (celo leto), OB HUMANITARNIH AKCIJAH
 • RASTOČA KNJIGA: ljubezen
 • REŠEVANJE (MEDIACIJA) MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA

Koordinator: Jožica Muhič in Komisija za Zdravo šolo