Naravoslovni dan, 15. 9. 2018

V OŠ Drska organiziramo v soboto, 15. 9. 2018 DAN ZDRAVE ŠOLE, da obeležimo 25. obletnico Slovenske mreže zdravih šol.

Vabimo vas, da se nam pridružite med 9. in 12. uro.

CILJI:

 • Odkrivanje in doživljanje narave, njene lepote in vrednote,
 • oblikovanje pozitivnega odnosa do narave, življenja, učenja in dela,
 • spodbujanje h kulturnemu načinu prehranjevanja,
 • sodelovanje z različnimi institucijami in dobavitelji hrane,
 • spodbujanje uživanja in večji vnos sezonskega, lokalnega, slovenskega sadja in zelenjave,
 • oblikovanje dobrih prehranskih navad,
 • razvijanje ljubezni do sebe, narave in svojega mesta,
 • razvijanje socialnih veščin,
 • dvig športa v šoli,
 • zabava in užitek za mlade, prek fizične dejavnosti,
 • prevzemanje odgovornosti za lastno zdravje,
 • spodbujanje socialne vključenosti in razvoj socialnih kompetenc med učenci,
 • povezava z drugimi evropskimi državami,
 • vsak udeleženec preteče ali prehodi 2018 m,
 • razvijanje pozitivnega medvrstniškega sodelovanja: Mali in veliki prijatelji
 • čiščenje okolice,
 • zavedanje pomena varovanja zdravja in okolja,
 • ozaveščanje o boljšem ločenem zbiranju odpadkov,
 • sodelovanje v projektu Očistimo Slovenijo 2018.

PRIJATELJSKI RAZREDI:

 1. in 7. razred
 2. in 8. razred
 3. in 9. razred

4., 5.  IN 6. razred  OČISTIMO SLOVENIJO – EKOŠOLA

Učenci bodo krožili :

 • SOKOLSKE VAJE (Štukljevo leto)
 • LASTNA PRIPRAVA MALICE v jedilnici (stojnice: DOBAVITELJI SE PREDSTAVIJO: kmetije Kastelic, Medle, Gorišek in Karlovček, Pekarna Pečjak, Čebelarstvo Vajda)
 • Kratke predstavitve ZD NM: oživljanje; insekti, klopi; LOVEC  in GOZDAR (g. Gregor Vodnik) se predstavita.
 • SPREHOD DO GOZDA s postojankami, kjer se izvajajo različne  SOCIALNE IGRE. Z učenci prehodimo 2018 metrov, ker sodelujemo v projektu: EUROPEAN SHOOL SPORT.

 

KROŽENJE:

 1. SKUPINA: učenci 1. in 7. razreda in učenci 9. a razreda in 13 učencev 3.c,učenci 3. a,

1.1. učenci 7.a in mali prijatelji

1.2. učenci 7. b in mali prijatelji

1.3. učenci 9. a razreda in 13 učencev 3.c in učenci 3. a

PRVA ŠOLSKA URA 9.00 – 9.45:

 • SOKOLSKE VAJE (velika telovadnica)

DRUGA ŠOLSKA URA  9.45 – 10.30:

 • LASTNA PRIPRAVA MALICE v jedilnici (stojnice: DOBAVITELJI SE PREDSTAVIJO: kmetije Kastelic, Medle, Gorišek in Karlovček, Pekarna Pečjak, Čebelarstvo Vajda)

TRETJA ŠOLSKA URA 10.30 – 11.15:

 • Razdeljeni v tri skupinice:sprehod do gozda, socialne in druge igre na postojankah ob poti (z dveh strani) in badminton

ČETRTA ŠOLSKA URA 11.15 – 12. 00:

 • kratke predstavitve ZD NM, lovca in gozdarja.

 

 1. SKUPINA: učenci 2. in 8. razreda in 9. b, 3. b, 13 učencev 3.c razreda,

2.1. učenci 8. a in mali prijatelji

2.2. učenci 8. b in mali prijatelji

2.3. učenci 9. b razreda in 13 učencev 3.c in učenci 3. b

PRVA ŠOLSKA URA  9.00 – 9.45:

 • LASTNA PRIPRAVA MALICE v jedilnici (stojnice: DOBAVITELJI SE PREDSTAVIJO: kmetije Kastelic, Medle, Gorišek in Karlovček, Pekarna Pečjak, Čebelarstvo Vajda)

DRUGA ŠOLSKA URA 9.45 – 10.30:

 • SOKOLSKE VAJE (velika telovadnica)

TRETJA ŠOLSKA URA 10.30 – 11.15:

kratke predstavitve ZD NM, lovca in gozdarja

ČETRTA ŠOLSKA URA 11.15 – 12. 00:

 • Razdeljeni v tri skupinice:sprehod do gozda, socialne in druge igre na postojankah ob poti(z dveh strani) in badminton

 

 1. SKUPINA: učenci 4., 5. in 6. razreda:
 • 1-2 ŠOLSKO URO 9.00 –  30 OČISTIMO SLOVENIJO – EKOŠOLA
 • URO 10.30 – 11.15: MALICA
 • URO 11.15 – 12. 00: SOKOLSKE VAJE

EVALVACIJA SE PIŠE PETO ŠOLSKO URO, IZVEDEMO JO NA RAZREDNIH URAH.

 

 • V PRIMERU DEŽJA BO PROGRAM POTEKAL V TELOVADNICAH, JEDILNICI IN UČILNICAH

Učenci naj imajo primerno obutev in oblačila, priporočljivo je tudi, da se zavarujejo proti klopom in insektom.

 

KJE IGRA
 1. Igrišče
Tek na 60 m
 1. Igrišče
2 socialni igri (enaki)
 1. Vrtec
ovire
 1. vhod v gozd
Pantomima živali
 1. gozd
Ristanc
 1. gozd
Določanje dreves
 1. gozd
Preskakovanje hloda
 1. travnik
2 socialni igri (enaki)
 1. klančina – travnik
kolebnica
 1. jasa
Meditacija
 1. pri gozdu
Suho sadje
 1. pod bloki
Prenos prijatelja