DRAMSKI KROŽEK

Pri Dramskem krožku bomo v letošnjem šolskem letu pripravili krajšo predstavo (v povezavi z Rastočo knjigo – ljubezen). Učenci bodo izdelali scenarij, sceno, kostume …

 

Pri učencih bom:

– spodbujala zbrano  poslušanje

– razvijala in bogatila govor in prek njega tudi mišljenje ter inteligenco

– razvijala domišljijo

– razvijala sposobnost poustvarjanja

– spodbujala k ustvarjalnemu pripovedovanju, pisanju zgodbic, pesmic…

– razvijala zmožnosti izražanja z mimiko, kretnjami, gibanjem in govorom v odrskem

prostoru,

– razvijala sposobnost ustvarjanja lutkovnega/gledališkega dogodka za mlade in za odrasle.

 

PREMIERA PREDSTAVE: 7. 2. 2018, v okviru kulturnega praznika. Nastop za celotno šolo.

Accessibility