EKO BRANJE

Seznam knjig za branje. 

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE 2018/2019

V današnjem času raznovrstnih informacijsko – komunikacijskih tehnologij, je ohranjanje odnosa do knjige še posebej nujno in pomembno. Tudi v letošnjem šolskem letu 2018/2019 si želimo, da bi z branjem še naprej na najučinkovitejši način, preko ustvarjalnega mišljenja, krepili ekološko zavest s pomočjo knjige. Zaradi široke naravnanosti vam projekt EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE nudi veliko možnosti za kreativnost. Pomeni eno od poti za vzpodbujanje otrok učencev in dijakov k branju tovrstne literature z ekološko tematiko in s tem prispeva k razvoju okoljskega izobraževanja slovenskih ekošol.

Projekt spada med kriterije za pridobitev oz. potrditev ekozastave v šolskem letu 2018/2019. Uspešen zaključek projekta lahko pomeni prikaz osvojenega znanja skozi pogovor, zapis kratkih zgodb oz. obnov in ustvarjalnih izdelkov (risba, sporočilni plakat, zgodbica, kiparski izdelek, razstava izdelkov na razpisano tematiko okoljske problematike, …).

Accessibility