NARAVOSLOVNI DAN, 9. razred: BIOTEHNOLOGIJA

NARAVOSLOVNI DAN, 9. razred: BIOTEHNOLOGIJA

Center biotehnike in turizma, Sevno

 Datum: ponedeljek, 19.11.2018

Udeleženci: 40 učencev,  9. razred

Spremljevalci: Jožica Muhič, Karmen Sepaher, Simona Lešnjak, Neva Bambič in Tina Močnik

Potrebščine: pisalo in mapa

Zberemo se pred OŠ Drska, ob 7.30.

PREVOZ Z MESTNIM AVTOBUSOM: Na Cesarjevi ulici vstopimo ob 07. 46 uri, iz Sevnega pa gremo ob 12.50.

Čas: 8.10 – 12.45

Vodenje:Maša Kosem, Špela Pungeršič,dijakinje 5. a

PROGRAM:

 PREDAVANJE

 • 15-8.55: KAJ JE BIOTEHNOLOGIJA? (J. Goršin Fabjan) P2
 • 00 – 9.40: KLONIRANJE IN GENSKO SPREMINJANJE (I. Kurajić) P2

MALICA (9.40-10.00), šolska jedilnica. Malico pripelje hišnik.

DELAVNICE(10.00- 12.40)

 1. skupina:KLONIRANJE BAKTERIJ; I. Kurajić (KEM)
 2. skupina: RAZISKOVANJE MIKROORGANIZMOV V AKTIVNEM BLATU; J. Goršin Fabjan (BIF)
 3. skupina: KROMATOGRAFIJA; N. Gerjevič (LAB)

Učenci sodelujejo v treh delavnicah, skupine se menjajo na 50 minut s 5 minutnimi vmesnim odmorom, ki je namenjen menjavi skupin. Menjave skupin ob: 10.50  in  11.45.

 

Cena: 2€ na učenca za delavnico in prevoz z mestnim avtobusom 1.2 €

 

CILJI:

 • učenci izvajajo poskuse, ob skrbi za urejeno delovno okolje in upoštevanju varnosti pri delu,
 • spoznavajo in se urijo v osnovnih eksperimentalnih tehnikah in veščinah, metodah dela na terenu, ustrezni in varni uporabi pripomočkov ter spoznavajo osnovne metode dela z lupo in mikroskopom,
 • natančno in sistematično opazujejo, izvajajo meritve ter zapisujejo opažanja in meritve,
 • pri poskusu razlikujejo med konstantami in spremenljivkami. Razumejo, da je treba pri poskusu pogoje nadzorovati in da pri tem ne smemo spremeniti več kot en pogoj,
 • predstavljajo podatke (tabelarično, grafično), jih analizirajo in oblikujejo zaključke na osnovi povezovanja eksperimentalnih rezultatov (meritev, opažanj) in teoretičnega znanja,
 • spoznajo, da je človek že zelo zgodaj uporabljal organizme za proizvodnjo različnih dobrin (npr. uporaba kvasovk pri proizvodnji kruha, piva in vina; uporaba mikroorganizmov pri proizvodnji mlečnih izdelkov),
 • spoznajo, da gensko spremenjeni organizmi poleg sebi lastnih vsebujejo tudi tuje ali umetno spremenjene gene,
 • razumejo osnovni princip kloniranja,
 • spoznajo nekaj primerov gensko spremenjenih organizmov,
 • se seznanijo z možnimi pozitivnimi in negativnimi posledicami uporabe gensko spremenjenih organizmov,
 • razumejo etične dileme poseganja v gensko zasnovo človeka in drugih organizmov (kloniranje, gensko spremenjeni organizmi ipd.),
 • razumejo hiter razvoj genskega inženirstva in njegovo uporabo ter prednosti in omejitve njegove uporabe v biotehnologiji.

Učiteljica biologije: Jožica Muhič