NAČRT IZVEDBE ŠOLSKE SHEME 2020/21

V SŠS smo se prijavili 2009/10 in jo bomo v tem šolskem letu izvajali že deveto leto. Našim učencem želimo poleg rednih šolskih obrokov ponuditi še dodatno sadje, zelenjavo in mleko in jih tako spodbuditi k večjemu uživanju teh živil. Na ta način bodo videli, spoznali in dobili priložnost poskusiti različne vrste sadja in zelenjave in uživati več mleka in mlečnih izdelkov brez dodatkov.

Na naši šoli se zavedamo, da sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil na jedilniku vsakega učenca. Tako sadje kot zelenjava vsebujeta visok delež vode, prehranskih vlaknin, vitaminov in mineralov. Vse naštete hranilne snovi pomembno vplivajo na zdravje vsakega posameznika

S tem ukrepom želimo omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti in omejiti tveganje za nastanek številnih kroničnih nenalezljivih bolezni, ki so povezane z njima.

OPERATIVNI CILJI:

 • spodbujanje uživanja in večji vnos sezonskega, lokalnega, slovenskega sadja in zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov
 • oblikovanje dobrih prehranskih navad
 • zmanjšati uživanje nezdrave hrane (sladkarije, prigrizki,..)
 • spoznavanje različnih vrst sadja in zelenjave
 • prevzemanje odgovornosti za lastno zdravje
 • zmanjšati ITM pri učencih
 • spodbujanje k pozitivnemu odnosu do narave in okolja
 • spodbujanje h kulturnemu načinu prehranjevanja

 

Dejavnosti, s katerimi bomo spodbujali zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja: Dan slovenske hrane, Tradicionalni slovenski zajtrk, Zdrava šola, Eko šola, šola v naravi, različne delavnice znotraj pouka: ure oddelčne skupnosti (tematsko obravnavane), podaljšano bivanje, dnevi dejavnosti, obvezne izbirne vsebine, delavnice, predavanja, izbirni predmet (Sodobna prehrana), interesne dejavnosti (kuharski in gospodinjski krožek), kulturni, naravoslovni, športni in tehniški dnevi in tudi vse ekskurzije.

Načrt IZOBRAŽEVALNIH AKTIVNOSTI:

 • Razredne ure na temo sadja in zelenjave, medpredmetne povezave (NAR, BIO, KEM, GOS, LVZ, ANG)
 • Naravoslovni dnevi v povezavi s hrano in gibanjem:
  1. razred: dan zdrave šole, ljubezen do narave, zdravniški pregled
  2. razred: dan zdrave šole, Pastirski dan, obisk kmetije Kastelic
  3. razred: dan zdrave šole, ljubezen do narave zdravniški pregled, aktivnosti v šoli v naravi
  4. razred: dan zdrave šole
  5. razred: dan zdrave šole, Dan Zemlje, Prehranjevalne verige, ŠVN
  6. razred: dan zdrave šole, Dan Zemlje
  7. razred: dan zdrave šole, aktivnosti v šoli v naravi
  8. razred: dan zdrave šole, Gibanje
  9. razred: dan zdrave šole, Prva pomoč, zdrava prehrana in pomen gibanja v obdobju odraščanja; Biotehnologija

 

 • Izobraževalne oddaje na šolskem radiu.
 • V sodelovanju z ZD Novo mesto, bodo medicinske sestre na zdravniških pregledih izvedle delavnice o zdravi prehrani.
 • Na dnevu zdrave šole se bodo predstavili dobavitelji: kmetija Kastelic: sveže mleko in mlečni izdelki, Kmetija Karlovček: jabolka in grozdje, Kmetija Medle: sveže sadje in zelenjava, marmelade; Pekarna Pečjak in Kmetija Gorišek: siri.
 • Delavnice, priprave jedi iz sadja in zelenjave.
 • Obeležili bomo 16. oktober, svetovni dan hrane.
 • novembra bomo v šoli ponudili tradicionalni slovenski zajtrk- malico in kosilo.
 • Likovni natečaji povezani s sadjem in zelenjavo za zdravo življenje.
 • Učenci izbirnega predmeta Sodobna priprava hrane bodo obiskali SŠGT Novo mesto.
 • Obisk kmetije Kastelic: učenci 2. razreda.
 • Sodelovali bomo tudi pri zelemenjavi na OOZRK.

 Sveže sadje, zelenjava in mleko na podlagi sheme se razdeljujeta poleg redne šolske prehrane kot dodatni obrok.

Letos smo vključili tudi shemo šolskega mleka, ki ga bomo delili ob sredah.

Sadje in zelenjavo iz SŠS bomo na naši šoli ponudili vsaj 2x mesečno, in sicer ob četrtkih. V jesensko zimskem obdobju bomo ponudili sadje oz. zelenjavo tudi večkrat (glede na odobrena sredstva in ceno sadja / zelenjave).

Shemo sadja in zelenjave bomo ponudili ob četrtkih, učenci ga lahko zaužijejo med odmori (v času malice, kosila) preko celega dneva.

Shemo mleka ponujamo vsako sredo od jutra, preko celega dne, na posebni mizi.

Učenci imajo sadje in zelenjavo  na voljo v jedilnici na posebni mizi pod plakatom, ki jih opozarja na ukrep ŠS. Da se izognemo preveliki gneči in da zagotovimo, da vsak učenec lahko dobi sadje oz. zelenjavo, kuharji  določeno količino sadja (zelenjave) razdelijo na polovico – ponudimo 2x: ob 9.05 in ob 9.55.  Dežurni učenci (skupaj z učiteljico) od 1. do 5. razreda naberejo ponujeno sadje in zelenjavo in ga odnesejo v razred, kjer jim je na voljo preko celega dne.  Učencem od 6. – 9. razreda je sadje ponujeno v jedilnici. Del sadja/zelenjave, ki ga ne bi porabili, bo na voljo do konca pouka.

 

Accessibility