Projekti

 

TEDEN OTROKA

(Vodja projekta: Irena Grum Kulovec)

TEMA: Odgovor je pogovor

 

V podaljšanem bivanju bi se letos osredotočili pedvsem na pogovor in skozi to glavno idejo izvajali različne aktivnosti skozi cel mesec oktober; v samem tednu otroka (5. – 9. 10.) pa bi pripravili glavno delavnico, filmske urice in piknik. Idej je že veliko, dokončno bomo projekt zastavili na naslednjem aktivu.

Projekt bomo vključili tudi v letošnjo rastočo knjigo.

 

 

VESELE URICE

(Vodja projekta: Barbara Muhič, Ana Vovko)

 

Tudi letos bomo izvedli vesele urice in sicer štirikrat. Okvirno smo si zamislili veselo urico v oktobru (v tednu otroka – ˝Zmešan dan˝, kjer bi se učitelji zamenjali), decembra (izdelava voščilnic v povezavi s poklici), marca (dekoracija v Zdravstvenem domu NM) in maja (Olimpijske igre).

 

 

SPLETNA STRAN

(Vodja projekta: Valentina Bizjak; izvajalci: vsi učitelji PB)

 

Še naprej se bomo trudili , da bi malo bolj zaživela tudi spletna stran podaljšanega bivanja – letos smo stran tako priključili spletni strani OŠ Drska; Valentina pa bo poskrbela za njeno urejenost in ažurnost podatkov ter obvestil.

 

Posamezne aktivnosti skupine, slike, zapise, prispevke in zanimivosti pa objavi vsak učitelj sam.

 

 

ISKRICE

(Vodja projekta: Mojca Kadivnik)

 

V šolskem glasilu bo nekaj strani namenjenih podaljšanemu bivanju.

 

 

SODELOVANJE Z ZDRAVSTVENIM DOMOM NOVO MESTO

(Vodja projekta: Uroš Srpčič)

 

 

V okviru tega projekta se naredi razstava v šolskem dispanzerju ZD Novo mesto. Skušali bomo pripraviti gradivo za razstavo v mesecu marcu, kjer bo tema povezana z rastočo knjigo – poklici.
 

TEDEN RDEČEGA KRIŽA

(Vodja projekta: Mojca Kadivnik)

 

Tednu RK se v podaljšanem bivanju pridružujemo tako, da učence senzibiliziramo za humanitarnost, se pogovarjamo o vrednotah, spoznavamo pojme skozi družabne igre ali igre vlog, itd.

 

 

ADVENTNI KOLEDAR

(Vodja projekta: Ana Oman, Amedea Klopčič Vukšinič)

 

Letos bomo uporabili našo reciklirano adventno hiško, na katero bomo pripenjali adventne naloge. Naloge bodo spodbujale pozitivne vrednote, praznično razpoloženje, seveda pa ne bomo pozabili na zabavne in nagajive naloge.

Projekt adventne hiške bomo priključili tudi v rastočo knjigo.

 

 

ČASOPISKO

(Vodja projekta: Ana Oman, Ana Vovko, Amedea Klopčič Vukšinič, Metka Božič )

 V letošnjem šolskem letu bomo ponovno obudili glasilo podaljšanega bivanja Časopisko, kjer bomo objavljali vsa dogajanja in aktivnosti vseh skupin podaljšanega bivanja.

 

 

RAD TEČEM IN SE GIBAM

(Vodja projekta: David Imperl)

 

V okviru projekta bomo učitelji (poleg gibanja na prostem in teka za ogrevanje) namenili pozornost tudi drugim oblikam gibanja in gibalnim dejavnostim (npr. orientacija, stare igre, zabavne štafetne igre…).

 

 

VARNO S SONCEM

(Vodja projekta: Jose Fernandez Moyano)

 

Z izvajanjem bomo začeli v začetku šolskega leta. Učence opozarjamo na pravilno zaščito pred soncem, se pogovorimo zakaj je izpostavljanje soncu lahko nevarno ter izvajamo preventivne ukrepe (preverimo UV indeks, v vročih dneh imamo pripravljeno vodo, najdemo primerno senco…). Projekt izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Gradivo je v zbornici in na spletu.

 

 

EKO ŠOLA

(Vodja projekta: Ana Oman)

 

Projekt se izvaja na nivoju celotne šole. V ta namen se uredi Eko kotiček. V podaljšanem bivanju se v namen projekta spodbuja izdelovanje različnih izdelkov iz odpadnih materialov, pravilno ločevanje odpadkov, pazimo na porabo vode, spodbujamo k racionalni uporabi plastičnih lončkov, pazimo na odnos do hrane, itd.

 

 

 

SPODBUJANJE BRALNE PISMENOSTI (Vodja projekta: Mojca Mežik, Valentina Bizjak)

 

Projekt vsaka skupina prilagodi po svoje.

Nekaj posredovanih idej: bralne urice, obisk knjižnice, razredna knjižnica, bralna značka v podaljšanem bivanju, pomoč učencem, ki imajo težave pri opravljanju bralne značke…

 

 

RASTOČA KNJIGA

(Vodja projekta: Jasna Švajger)

TEMA: Poklici

 

Projekt poteka na ravni šole. Z rastočo knjigo bomo zagotovo povezali projekt ob tednu otroka, projekt adventne hiške ter dekoracijo v Zdravstvenem domu Novo mesto.

V zbornici se na tabli beležijo ideje in dejavnosti za izvedbo projekta rastoče knjige, kamor se bo vsaka skupina vključila z morebitnimi dodatnimi dejavnostmi.

 

 

DEKORACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV (Vodja projekta: David Imperl)

 

V sodelovanju z jutranjim varstvom bomo poskrbeli za obešanje dekoracije po hodnikih razredne stopnje.
 

PROJEKT POGUM

(Vodja projekta: Neva Bambič)

K projektu se bomo priključili z izvedbo projekta Adventne hiške, z razstavo v ZD Novo mesto in z dekoracijo šolskih prostorov.

 

SODELOVANJE NA NATEČAJIH O natečajih bomo učitelji podaljšanega bivanja sproti obveščeni, sodelovali bomo po zmožnostih in interesih skupin.

 

 

Accessibility