Projekti

 

TEDEN OTROKA  V podaljšanem bivanju se bomo osredotočili na pravice otrok in skozi to glavno idejo izvajali različne aktivnosti skozi cel mesec oktober; v samem tednu otroka 7. – 10. 10. pa bi pripravili glavno delavnico, filmske urice in piknik. Projekt bomo vključili tudi v letošnjo Rastočo knjigo.
VESELE URICE   Tudi letos bomo izvedli vesele urice in sicer štirikrat v tem šolskem letu. Okvirno smo si zamislili veselo urico v oktobru (v tednu otroka) februarja, maja (Olimpijske igre) in junija (Pokaži kaj znaš).
SPLETNA STRAN  PB  Trudimo se, da bi zaživela tudi spletna stran podaljšanega bivanja – letos smo tako stran priključili spletni strani OŠ Drska; Valentina pa bo poskrbela za njeno urejenost in ažurnost podatkov ter obvestil. Posamezne aktivnosti skupine, slike, zapise, prispevke in zanimivosti pa objavi vsak učitelj sam.
ISKRICE   V šolskem glasilu bo nekaj strani namenjenih podaljšanemu bivanju. Za izvedbo v PB bosta skrbela Uroš Srpčič, za slikovno gradivo in Ana Oman, ki bo poskrbela za zapis.
SODELOVANJE Z ZD NOVO MESTO   V okviru tega projekta se naredi razstava v šolskem dispanzerju ZD Novo mesto. Skušali bomo pripraviti gradivo za vsaj dve razstavi, ki jih bodo ustvarili učenci v podaljšanem bivanju in jutranjem varstvu.
TEDEN RDEČEGA KRIŽA  Tednu RK se v podaljšanem bivanju pridružujemo tako, da učence senzibiliziramo za humanitarnost, se pogovarjamo o vrednotah, spoznavamo pojme skozi družabne igre ali igre vlog, itd.
ADVENTNI KOLEDAR  

 

Letos bomo izdelali reciklirano adventno hiško, na katero bomo pripenjali adventne naloge. Naloge bodo spodbujale pozitivne vrednote, praznično razpoloženje, seveda pa ne bomo pozabili na zabavne in nagajive naloge.  Projekt adventne hiške bomo priključili tudi v Rastočo knjigo.
NOVOLETNI BAZAR  Tudi letos se bomo lotili priprave novoletnega bazarja v sodelovanju s podjetniškim krožkom. Na naslednjem aktivu bomo pregledali material, ki ga imamo na voljo; izdelke, ki so ostali od lani ter naredili podrobnejši načrt dela. Prvotna ideja je, da bi letos zbirali prispevke za nakup didaktičnih igrač in gradiva.
RAD TEČEM IN SE GIBAM  V okviru projekta bomo učitelji (poleg gibanja na prostem in teka za ogrevanje) namenili pozornost tudi drugim oblikam gibanja in gibalnim dejavnostim (npr. orientacija, stare igre, zabavne štafetne igre …)
VARNO S SONCEM  Z izvajanjem začnemo v začetku šolskega leta, kljub temu, da ja prijava nanj možna šele marca 2020. Učence opozarjamo na pravilno zaščito pred soncem, se pogovorimo zakaj je izpostavljanje soncu lahko nevarno ter izvajamo preventivne ukrepe (preverimo UV indeks, v vročih dneh imamo pripravljenovodo, najdemo primerno senco). Projekt izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Gradivo je v zbornici in na spletu.
EKO ŠOLA  

 

Projekt se izvaja na nivoju celotne šole. V ta namen se uredi in okrasi Eko kotiček. V podaljšanem bivanju se v namen projekta spodbuja izdelovanje različnih izdelkov iz odpadnih materialov, pravilno ločevanje odpadkov, pazimo na porabo vode, spodbujamo k racionalni uporabi plastičnih lončkov, pazimo na odnos do hrane …
SPODBUJANJE BRALNE PISMENOSTI Projekt vsaka skupina prilagodi po svoje. Nekaj posredovanih idej: bralne urice, obisk knjižnice, razredna knjižnica, bralna značka v podaljšanem bivanju, pomoč učencem, ki imajo težave pri opravljanju bralne značke. Ob koncu leta nagrada za branje. Več o tem predstavi knjižničarka.
RASTOČA KNJIGA  

 

Projekt poteka na ravni šole. Z Rastočo knjigo bomo zagotovo povezali projekta ob tednu otroka ter projekt adventne hiške. V zbornici se na tabli beležijo ideje in dejavnosti za izvedbo projekta rastoče knjige, kamor se bo vsaka skupina vključila z morebitnimi dodatnimi dejavnostmi.
SOBOTNA POTEPANJA   Projektu se pridružujemo z razvijanjem pozitivnega odnosa do narave in pohodništva. Spodbujamo  učence k prijavi na ponujene pohode.
DEKORACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV

 

V sodelovanju z jutranjim varstvom bomo poskrbeli za obešanje dekoracije po hodnikih razredne stopnje.
PROJEKT POGUM  K projektu se bomo priključili z izvedbo projekta Adventne hiške, z razstavo v ZD Novo mesto in z dekoracijo šolskih prostorov.
SODELOVANJE NA NATEČAJIH  O natečajih bomo učitelji podaljšanega bivanja sproti obveščeni, sodelovali bomo po zmožnostih in interesih skupin.