PROJEKT POGUM

BannerESS_FINAL.inddMIZS

logo-eu-skladi

 

ZRSZS

 O PROJEKTU

Konceptualni model kompetence podjetnostikompetence-podjetnosti-KROGI-1024x724

Je zaokrožen v razvoju veščin znotraj posameznega področja: od IDEJ IN PRILOŽNOSTI, preko VIROV, do prenosa idej v prakso – AKCIJA. Razvoj posamezne veščine temelji na didaktični izvedbi pouka, zato bo delo razvojnih timov v projektu usmerjeno v didaktične strategije, ki spodbujajo kompetenco podjetnosti in inovativnosti. Poleg tega, bo v projektu sočasno potekala razvojna skupina pedagoškega vodenja s poudarkom na vzpostavitvi in vodenju učeče se skupnosti.

Več na spletni strani projekta POGUM poslovodskega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-pogum

 

  • Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

 

Accessibility