RODITELJSKI SESTANKI

 Na prvem roditeljskem sestanku v septembru vam bomo podali informacije o organizaciji in vsebini dela v novem šolskem letu. Na razrednih roditeljskih sestankih bomo obravnavali aktualno problematiko, oddelčna praznovanja, predstavitve posameznih dejavnosti, šolo v naravi, poklicno usmerjanje, nacionalno preverjanje, delo z nadarjenimi idr.

O datumih in vsebini roditeljskih sestankov, ki bodo organizirani med letom, boste obveščeni pred vsakim sestankom.