RODITELJSKI SESTANKI

  (Organizirajo in izvedejo jih sami razredniki oz. po dogovoru z ravnateljico)UVODNI RODITELJSKI SESTANEK: ,

  • pon., 9. (I. triada), tor., 10. (II. triada) in sre., 11. (III. triada) sep. 2019: 1. roditeljski sestanek ob 17. uri

Tema: Aktualnosti novega šolskega leta, program dela 2019/20 razširjeni in nadstandardni program; šolski koledar, šolska prehrana, življenje v naravi ( 3., 5. in 7. razred); hišni red; prometna varnost idr.

TEMATSKI RODITELJSKI SESTANEK: ,

ZAKLJUČNI RODITELJSKI SESTANEK:

  • tor., 9. junij 2020 ( 9. razred), pon., 15. junij 2020 (I. triada), tor., 16. 6. (II. triada), sre., 17. 6. (III. triada): 3. roditeljski sestanek ob 16. uri. (V dogovoru s starši možen tudi drug termin.)

* Roditeljski sestanki se organizirajo v treh različnih dneh v tednu (po triadah).

*Po potrebi razredniki samostojno skličejo roditeljski sestanek tudi izven načrta.

 

 

Tematski roditeljski sestanki

Tematski roditeljski sestanek je namenjen vsem staršem od prvega do devetega razreda.

 

Razred Tema in izvajalec datum
1. do 9. Šola in družina v skupni nalogi za odgovorno odraščanje otroka; dr. Zdenka Zalokar Divjak 9. 10. 2018
5. do 9. Pubertetnika imamo; Petra Žagar (Zdravstveni vzgojni center) 6. 11. 2018
4. do 9. Vzgoja za internet (safe.si) 13. 11. 2018