RODITELJSKI SESTANKI

  (Organizirajo in izvedejo jih sami razredniki oz. po dogovoru z ravnateljico .)

  • UVODNI RODITELJSKI SESTANEK: 8. 2020 (1. razred) in  v času od 3. 9. do 14. 9. 2020, drugi razredi, tema: Aktualnosti novega šolskega leta, program dela 2020/21 razširjeni in nadstandardni program; šolski koledar, šolska prehrana, življenje v naravi ( 3., 5. in 7. razred); hišni red; prometna varnost in Protokol za izvajanje programa v razmerah COVID- 19).
  • RODITELJSKI SESTANEK: 2., 3., 4. 2. 2021, tema: Uspešnost 1. ocenjevalnega obdobja, medsebojni odnosi in aktualnosti oddelka ( poklicna orientacija, vpis v srednjo šolo, nacionalno preverjanje, koncept dela z nadarjenimi, realizacija vzgojnega načrta, novosti v šolskem sistemu, druge aktualnosti),
  • ZAKLJUČNI RODITELJSKI SESTANEK: 9. junija 2021 za 9. razred in 15., 16., 17. 6. 2021 za ostale razrede, oz. po dogovoru s starši, tema: Analiza uspešnosti šolskega leta, družabno srečanje.

* Roditeljski sestanki se organizirajo v treh različnih dneh v tednu (po triadah).

*Po potrebi razredniki samostojno skličejo roditeljski sestanek tudi izven načrta

Tematski roditeljski sestanki

Tematski roditeljski sestanek je namenjen vsem staršem.

 

Razred Tema in izvajalec datum
1. do 5. Šolanje na daljavo ( Mateja Petric- Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto) 13. 10. 2020
1. do 9. Varna in odgovorna raba interneta; Safe.si (Tjaša Jerman Kuzelički 12. 11. 2020
1. do 9. Vzgojno delovanje šole v luči odgovornosti učenca, šole in staršev dr. Nina Ana Jäger) 14. 4. 2021

 

Accessibility