RODITELJSKI SESTANKI

  (Organizirajo in izvedejo jih sami razredniki oz. po dogovoru z ravnateljico)

UVODNI RODITELJSKI SESTANEK: , 12., 13. september 2018, tema: Aktualnosti novega šolskega leta, program dela 2018/19 razširjeni in nadstandardni program; šolski koledar, šolska prehrana, življenje v naravi ( 3., 5. in 7. razred); hišni red; prometna varnost idr.

TEMATSKI RODITELJSKI SESTANEK: , 5. in 6. februar 2019, tema: Uspešnost 1. ocenjevalnega obdobja, medsebojni odnosi in aktualnosti oddelka ( poklicna orientacija, vpis v srednjo šolo, nacionalno preverjanje, koncept dela z nadarjenimi, realizacija vzgojnega načrta, novosti v šolskem sistemu, druge aktualnosti),

ZAKLJUČNI RODITELJSKI SESTANEK: 6. junija 2019 za 9. razred in 11., 12., 17. 6. 2019 za ostale razrede, oz. po dogovoru s starši, tema: Analiza uspešnosti šolskega leta, družabno srečanje.

* Roditeljski sestanki se organizirajo v treh različnih dneh v tednu (po triadah).

*Po potrebi razredniki samostojno skličejo roditeljski sestanek tudi izven načrta.

 

 

Tematski roditeljski sestanki

Tematski roditeljski sestanek je namenjen vsem staršem od prvega do devetega razreda.

 

Razred Tema in izvajalec datum
1. do 9. Šola in družina v skupni nalogi za odgovorno odraščanje otroka; dr. Zdenka Zalokar Divjak 9. 10. 2018
5. do 9. Pubertetnika imamo; Petra Žagar (Zdravstveni vzgojni center) 6. 11. 2018
4. do 9. Vzgoja za internet (safe.si) 13. 11. 2018