BRALNA ZNAČKA

Knjige so ključ do zaklada modrosti:

knjige so vrata v deželo užitkov;

knjige so steze, ki vodijo navzgor;

knjige so naše prijateljice.

Pridite, berimo!

( E. Paulson)

Bralna_znacka

BRALNA ZNAČKA

ZAČETEK BRANJA: 17. september dan zlatih knjig

ZAKLJUČEK: 2. april  mednarodni dan knjig za otroke

Bralna značka je gibanje, ki otroke in mlade spodbuja k branju. Trudimo se, da bi otrokom in mladim olajšali in polepšali stik s knjigo in jim pomagali, da bi se spoprijateljili z njo. Želimo si, da bi postali redni bralci in bi to ostali tudi kasneje v življenju.

Branje za bralno značko vsako leto zaključimo v aprilu, bralce pa nagradimo s kulturno prireditvijo in podelitvijo priznanj v maju.

SEZNAMI KNJIG ZA BRALNO ZNAČKO: SEZNAM ZA BZ

EKO BRALNA ZNAČKA

ANGLEŠKA IN NEMŠKA BRALNA ZNAČKA

V knjižnici je na voljo tudi gradivo za angleško in nemško bralno značko. Urejeno je na posebnih policah.

Koordinatorica slovenske bralne značke: Mojca Mežik;

koordinatorica eko bralne značke: Ana Oman,

koordinatorice angleške in nemške bralne značke: učiteljice angleščine in nemščine.

Accessibility