BRALNA ZNAČKA

Knjige so ključ do zaklada modrosti:
knjige so vrata v deželo užitkov;
knjige so steze, ki vodijo navzgor;
knjige so naše prijateljice.
Pridite, berimo!
( E. Paulson)

Bralna_znacka

BRALNA ZNAČKA

ZAČETEK BRANJA: 17. september dan zlatih knjig

ZAKLJUČEK: 2. april mednarodni dan knjig za otroke

Bralna značka je gibanje, ki otroke in mlade spodbuja k branju. Trudimo se, da bi otrokom in mladim olajšali in polepšali stik s knjigo in jim pomagali, da bi se spoprijateljili z njo. Želimo si, da bi postali redni bralci in bi to ostali tudi kasneje v življenju.

Branje za bralno značko vsako leto zaključimo v aprilu  s kulturno prireditvijo in podelitvijo priznanj.

SEZNAMI KNJIG ZA BRALNO ZNAČKO

EKO BRALNA ZNAČKA

ANGLEŠKA IN NEMŠKA BRALNA ZNAČKA

V knjižnici je na voljo tudi gradivo za angleško in nemško bralno značko. Urejeno je na posebnih policah in opremljeno z ustreznimi seznami.

Koordinatorka bralne značke: Judita Hrovat