BRALNE URE

Bralne ure v šolskem letu 2018/19

13. sept. 2018 – začetek bralne značke

6. dec. 2018 – prednovoletni čas

31. jan. 2019 – kulturni praznik

4. apr. 2019 – zaključek bralne značke