KNJIŽNICA

KNJIŽNICA OŠ DRSKA

Knjižničarka: Mojca Mežik

Tel.: 07 39 35 879

e- mail: knjiznica@os-drska.si

Dostop do spletnega kataloga knjižnice šole: https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?db=osdrs

Šolska knjižnica se s knjižničnim gradivom, informacijsko, pedagoško in kulturno dejavnostjo aktivno vključuje v vzgojno-izobraževalni proces šole.

V knjižnici se izvaja tudi pouk, kjer se učenci seznanijo s knjižnico kot informacijskim središčem in razvijajo veščine za samostojno uporabo knjižnice ter informacijskih virov. Čitalnica je namenjena branju knjig, revij, iskanju informacij, pripravi na pouk, kulturnim prireditvam, ogledu filmov.

 

KNJIŽNIČNI RED

Knjižnica s čitalnico je učencem na voljo vsak dan od 7.30 do 14.30, razen kadar poteka v knjižnici pouk ali kakšna druga dejavnost.

Ob vpisu v šolo vsak učenec dobi člansko izkaznico.

Rok izposoje gradiva je 14 dni z možnostjo podaljšanja.

Knjig za domače branje ni možno podaljšati.

Poškodovano ali izgubljeno gradivo mora bralec nadomestiti z novim ali enakovrednim gradivom.

MLADINSKI TISK

V knjižnici lahko učenci naročite naslednje revije: Cicido, Ciciban, Cicizabavnik, Moj planet, Pil, Gea.

Berete pa še: National Geographic, History, Science Illustrated, Monitor, Unikat, Prostočasnik.

 

 LEPO VABLJENI V ŠOLSKO KNJIŽNICO!

 

 

 

Accessibility