SAFE.SI

SAFE-SI je točka osveščanja o varni rabi interneta v Sloveniji.

Namenjena je otrokom, mladostnikom, staršem in učiteljem. Tako tistim, ki nove informacijsko komunikacijske tehnologije že redno uporabljajo, kot tistim, ki jih bodo šele začeli uporabljati.

Da bi učinkovito uporabljali internet in ostale nove tehnologije, je potrebno prepoznavanje potencialno škodljivih vsebin ter poznavanje možnih ukrepov, kadar se s takšnimi vsebinami soočamo.

Aktivnosti osveščanja temeljijo na sledečih temah:

  • zasebnost in varnost na internetu škodljive,
  • nelegalne vsebine
  • avtorsko pravo
  • tehnični vidiki zaščite na spletu

Vizija projekta SAFE-SI je, da med izbranimi ciljnimi populacijami s sprotnim zagotavljanje preverjenih informacij in nasvetov za varno rabo novih tehnologij v Sloveniji doseže visoko stopnjo osveščenosti.

Tako so v poslanstvo projekta SAFE-SI zajete naslednje aktivnosti:

  • vzdrževanje osrednje spletne strani namenjene otrokom, mladostnikom, staršem in učiteljem
  • izobraževanje učiteljev za poučevanje in prenos vsebin varne rabe interneta
  • priprava in distribucija informativnih gradiv (zloženk za otroke in mladostnike, brošur za starše, plakatov za mladostnike)
  • organizacija in izvedba medijskih predstavitev (tiskovnih konferenc, okroglih miz, seminarjev, dogodkov)
  • zagotavljanje medijske prisotnosti
  • organizacija in izvedba dogodkov in aktivnosti ob Svetovnem dnevu varne rabe interneta

Projekt, ki ga izvajajo Fakulteta za družbene vede, ARNES in Zveza potrošnikov Slovenije, sodi v program Varnejši internet, financiran s strani Evropske komisije – Generalnega direktorata za informacijsko družbo ter Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Več o projektu si lahko preberete na www. safe.si

Accessibility