PODALJŠANO BIVANJE

V oddelke podaljšanega bivanja bodo vključeni učenci od 1. do 5. razreda, in sicer v osmih skupinah.

Podaljšano bivanje bo organizirano od 11.55 do 16.00. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj OPB napoti učenca predčasno iz šole samo s pisnim dovoljenjem staršev.