PODALJŠANO BIVANJE

V oddelke podaljšanega bivanja bodo vključeni učenci od 1. do 5. razreda, in sicer v osmih skupinah.

Podaljšano bivanje bo organizirano od 11.55 do 16.00. Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelj OPB napoti učenca predčasno iz šole samo s pisnim dovoljenjem staršev.

Da bi delo v OPB nemoteno potekalo, učenci naj ne bi odhajali domov pred 14.30.