ZDRAVA ŠOLA

MEDNARODNI PROJEKT ZDRAVA ŠOLA

 

Naša šola se je v novembru 2011 priključila Slovenski mreži zdravih šol, kar pomeni, da bo posvečala še več pozornosti sistematičnemu delovanju na področje zdravja – tako telesnemu, duševnemu, socialnemu in okoljskemu. Potrudili se bomo, da bo šola postala še bolj prijetno okolje, v katerem bomo vsi radi delali in se srečevali – tako učenci, učitelji in starši.V okolju, ki skrbi za telesno,duševno in socialno zdravje je poleg dobrega počutja tudi večja ustvarjalnost in posledično boljši učni rezultati.Čas, ki ga otroci tekom šolanja preživijo v šoli, je sijajna priložnost, da z načrtovanimi in usmerjenimi dejavnostmi za krepitev zdravja vpivamo na bolj zdrav življenski slog in posledično na večje zdravje otrok, mladostnikov in kasneje odraslih ljudi.

 

Ob vključitvi v projekt Zdrave šole smo se zavezali naslednjim 12 ciljem Zdrave šole:

 

1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.

2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medosebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.

3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.

4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.

5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.

6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.

7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.

8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev in učencev.

9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.

10.Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

11.Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.

12.Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Vec …

Pregled aktivnosti

Slovenska mreza zdravih sol

Slovenija gre na počitnicePOŠLJIMO TV IN RAČUNALNIK »NA POČITNICE«

Accessibility