ZAPOSLENI

  1. Razredniki
ODDELEK RAZREDNIK
1.    a Tanja Krhin / Mojca Kadivnik
1.    b Božidarja Štukelj / Tina Murn
1.    c Jasna Jožef / David Hrovat
2.    a Zdenka Humek
2.    b Petra Lukman
2.   c Žura Barbara
3.    a Olga Jenič
3.   b Marjeta Simončič
3.   c Nina Brgan
4.    a mag. Natalija Novak
4.   b mag. Andreja Burger Muhič
4.    c Mojca Jelenc
5.    a Irena Grum Kulovec
5.  b Renata Golić
5. c Damjana Tramte
6.    a Suzana Zoran
6.   b Lidija Skube Karmen Sepaher 6.c
7.    a Darja Kavšek
7.    b Petra Jenič Irena Šega 7.c
8.    a Katja Pečaver
8.    b Nuša Šimec
9.    a Andrej Vindiš
9.    b Katja Medle

 

  1. Učitelji in predmetna področja
Priimek in ime PODROČJE DELA
MAT, BO
BAMBIČ Neva pedagoginja- DSP, OPB
BANOVEC Darja vzgojiteljica- druga strokovna delavka v 1. razredu
BARTOLJ Mateja računalničar, MAT, MME, NIP- RAČ., računalničarka
BARUN ČOP Liljana razredna učiteljica v bolnišnični šoli
BIZJAK Valentina  učit. angleščine, OPB, JV
BRGAN Nina razredna učiteljica
BUKOVEC Janja ZGO, DKE, SLO
CIMERMANČIČ  ŠAFAR Zdenka soc. pedagoginja – DSP, mobilna
DRONJAK Diana GUM, MPZ
FERNANDEZ MOYANO Jose ŠPO, NIP – šport, OPB
GOLIĆ Renata razredna učiteljica
GORENČIČ Barbara razredna učiteljica
GRAHEK Mateja MAT
GRUM KULOVEC Irena razredna učiteljica
HROVAT David OPB
HUMEK Zdenka razredna učiteljica
JAKLIČ Tanja defektologinja – DSP, mobilna
JELENC Mojca razredna učiteljica
JENIČ Olga razredna učiteljica
JENIČ Petra TJA, OPB, BO
JOŽEF Jasna razredna učiteljica
JUDEŽ Roman IŠP, NŠPO, ŠPO, pomočnik ravnateljice
KADIVNIK Mojca druga strokovna delavka v 1. razredu, JV
KAVŠEK Darja KEM, NAR, POK, KEŽ, BO
KRHIN Tanja razredna učiteljica, JV
LEŠNJAK Simona ZGO, OPB, BO, DKE, FZO
LUKMAN Petra razredna učiteljica, JV
MAVEC Ana OPB
mag. BURGER MUHIČ Andreja razredna učiteljica
MEDLE Katja GEO, LUM, LS1, LS2, LS3
MEŽIK Mojca Knjižničarka
MILOŠEVIĆ Ankica TIT, OGL, OGK, NTE- tehnika
MOČNIK  Tina svetovalna delavka
MUHIČ Barbara OPB, JV
MUHIČ Jožica BIO, JV, org. šolske prehrane, laborant, SPH, BO
MURN Tina druga strokovna delavka v 1. razredu
Mag.NOVAK Natalija razredna učiteljica
OMAN Ana  učiteljica ang., OPB
PEČAVER Katja MAT, FIZ,
OPB
SEPAHER Karmen SLO, NIP- UME
SIMONČIČ Jožica Marija TJA
SIMONČIČ Marjeta razredna učiteljica
SKUBE Lidija SLO, GKL
SRPČIČ Uroš LUM, OPB, DSP
ŠEGA Irena SLO, NI1, NI2, NI3, N1N- nemščina RS
ŠIMEC Nuša TJA
ŠTUKELJ Božidarja razredna učiteljica
ŠURLA Mateja
TRAMTE Damjana razredna učiteljica
VINDIŠ Andrej ŠPO,OPB, ŠZZ, IŠPO, IŠPK
ZORAN Suzana ŠPO
ŽURA Barbara razredna učiteljica

3. ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI

 

JENIČ Ana tajnica
ŠTERK Majda računovodja
METELKO Sanja knjigovodja-administrator
KAVŠEK Matjaž hišnik
PEČAVER Drago hišnik/čistilec
RAPUŠ Slavica spremljevalka
ŠKUFCA Aleš vodja kuhinje
MRVAR Sonja kuharica
MAMLIČ Luka kuhar
ZUPANČIČ Renata kuharska pomočnica
ROZMAN Valerija  kuharska pomočnica/čistilka
BARUKČIĆ Snježana čistilka
FEKONJA Sonja čistilka
KNEŽEVIĆ Milka čistilka
KONČINA Jožica čistilka
UCMAN Anica čistilka
ZORKO Katja čistilka
 Štangelj Irena knjigovodja-administrator

 

 

Javna dela
Javna dela

 

 

 Vse strokovne delavce in sodelavce lahko kontaktirate na e-poštni naslov: ime.priimek@os-drska.si ali v primeru dveh priimkov ime.priimek-priimek@os-drska.si.