ZAPOSLENI

 1. Razredniki
  ODDELEK RAZREDNIK
  1.    a Tina Murn/Mojca Jelenc
  1.    b Mateja Šurla/Barbara Gorenčič
  1.    c Petra Lukman/Mojca Kadivnik
  1.    d Barbara Žura/Valentina Bizjak
  2.    a Tanja Krhin
  2.    b Božidarja Štukelj
  2.    c Jasna Švajger
  3.    a Zdenka Humek
       3.   b Olga Jenič
       3.   c Nina Brgan
  4.    a mag. Natalija Novak
       4.   b mag. Andreja Burger Muhič
  4.     c Lilijana Barun Čop
  5.    a David Hrovat
       5.  b Renata Golić
       5.  c Damjana Tramte
  6.    a Katja Medle
       6.   b Marko Rožič
       6. c Klavdija Bizjak
  7.    a Suzana Zoran
  7.    b Lidija Skube
        7. c Karmen Sepaher
  8.    a Ana Rozman
  8.    b Petra Jenič
  8.    c Irena Šega
  9.    a Katja Pečaver
  9.    b Nuša Šimec

   

 1. Učitelji in predmetna področja
Priimek in ime PODROČJE DELA
BAMBIČ Neva pedagoginja – DSP, šolska svetovalna delavka
BARTOLJ Mateja MAT, ROM, NIP- RAČ., računalničarka
BARUN ČOP Liljana razredna učiteljica
BIZJAK Klavdija SLJ, OPB,
BIZJAK Valentina učit. angleščine, OPB, JV, druga strokovna delavka v 1. razredu
BOŽIČ Metka OPB
BRGAN Nina razredna učiteljica
CIMERMANČIČ  ŠAFAR Zdenka porodniška
FERNANDEZ MOYANO Jose ŠPO, ŠZZ, ŠSP
GOLIĆ Renata razredna učiteljica
GORENČIČ Barbara druga strokovna delavka v 1. razredu
GRAHEK Mateja MAT
GRUM KULOVEC Irena OPB
HROVAT David razredni učitelj
HUMEK Zdenka razredna učiteljica
IMPERL David ŠPO,OPB, ŠZZ
JAKLIČ Tanja defektologinja – DSP, mobilna
JELENC Mojca druga strokovna delavka v 1. razredu
JENIČ Olga razredna učiteljica
JENIČ Petra TJA, N1F – francoščina RS
JUDEŽ Roman IŠP, pomočnik ravnateljice
KADIVNIK Mojca druga strokovna delavka v 1. razredu, JV
KAVŠEK Darja KEM, NAR, POK, KEŽ, BO
KOČEVAR Minka OPB
KRHIN Tanja razredna učiteljica, JV
KULOVEC Nevenka Ravnateljica
LEŠNJAK Simona ZGO, BO, DKE
LUKMAN Petra razredna učiteljica, JV
mag. BURGER MUHIČ Andreja razredna učiteljica
mag. NOVAK Natalija razredna učiteljica
MANASIJEVIĆ Ina Spremljevalka
MEDLE Katja GEO, LUM, LS1, LS2, LS3
MEŽIK Mojca Knjižničarka
MILOŠEVIĆ Ankica TIT, OGK, OGU
MOČNIK  Tina svetovalna delavka
MUHIČ Barbara OPB, JV
MUHIČ Jožica BIO, JV, org. šolske prehrane,  SPH, BO
MURN Tina razredna učiteljica
OMAN Ana učiteljica ang., OPB
PEČAVER Katja MAT, FIZ
RODIČ Mojca soc. pedagoginja – DSP, mobilna
ROZMAN Ana MAT, KEM
ROŽIČ Marko MAT, FIZ, BO, UBE
SEPAHER Karmen SLO
SGERM Tanja GUM, MPZ, NIP -umetnost
SIMONČIČ Jožica Marija TJA
SIMONČIČ Marjeta razredna učiteljica v bolnišnični šoli
SKUBE Lidija SLO, GKL
SRPČIČ Uroš LUM, OPB, DSP, FVZ
ŠEGA Irena SLO, NI1, NI2, NI3, N1N- nemščina RS
ŠIMEC Nuša TJA
ŠTUKELJ Božidarja razredna učiteljica
ŠURLA Mateja razredna učiteljica
ŠVAJGER Jasna razredna učiteljica
TRAMTE Damjana razredna učiteljica
VOVKO Ana OPB
VUKŠINIČ KLOPČIČ Amedea OPB, laborant
ZORAN Suzana ŠPO
ŽURA Barbara razredna učiteljica

 

3. ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI

 

JENIČ Ana tajnica
ŠTERK Majda računovodja
METELKO Sanja porodniška
ŠTANGELJ Irena knjigovodja-administrator
KAVŠEK Matjaž hišnik
PEČAVER Drago hišnik/čistilec
KASTELIC Barbara spremljevalka
ŠKUFCA Aleš vodja kuhinje
MRVAR Sonja kuharica
MAMLIČ Luka kuhar
PAVLENČ Andreja kuharica
ZUPANČIČ Renata kuharska pomočnica
ROZMAN Valerija kuharska pomočnica
BARUKČIĆ Snježana čistilka
FEKONJA Sonja čistilka
KNEŽEVIĆ Milka čistilka
KONČINA Jožica čistilka
ZORKO Katja čistilka
RIFELJ Matejka čistilka
RUKŠE Leja računalničarka

 

 

OMAN Vesna javna dela

 Vse strokovne delavce in sodelavce lahko kontaktirate na e-poštni naslov: ime.priimek@os-drska.si ali v primeru dveh priimkov ime.priimek-priimek@os-drska.si.

Accessibility