ZAPOSLENI

  1. Razredniki
ODDELEK RAZREDNIK
1.    a Mojca Jelenc / Mojca Kadivnik /
1.    b Ana Oman/ Valentina Bizjak
1.    c Tanja Krhin/ Mateja Šurla
1.    d Petra Lukman /Darja Banovec
2.    a Olga Jenič
2.    b Marjeta Simončič
     2.   c Jasna Jožef
3.    a Zdenka Humek
     3.   b Božidarja Štukelj
     3.   c Barbara Žura
4.    a mag. Natalija Novak
     4.   b mag. Andreja Burger Muhič
4.    c Barbara Gorenčič
5.    a Irena Grum Kulovec
      5.  b Renata Golić
6.    a Suzana Zoran
     6.   b Nuša Šimec
7.    a Irena Šega
7.    b Darja Kavšek
8.    a Mojca Mežik
8.    b Simona Lešnjak
9.    a Lidija Skube
9.    b Katja Pečaver

 

  1. Učitelji in predmetna področja

 

Priimek in ime PODROČJE DELA
ADANIĆ MAJA MAT, OPB
BAMBIČ NEVA pedagoginja- DSP, OPB
BANOVEC DARJA vzgojiteljica, JV
BARTOLJ MATEJA računalničar, MAT, ROM, UBE, NIP – računalništvo
BARUN ČOP LILIJANA bolnišnična šola
BIZJAK VALENTINA vzgojiteljica, TJA
BRGAN NINA OPB
BUKOVEC JANJA ZGO, DDE, SLO
CIMERMANČIČ  ŠAFAR ZDENKA soc. pedagoginja – DSP
DRONJAK DIANA GUM, MPZ
FERNANDEZ MOYANO JOSE ŠPO, NIP – šport, OPB
GAŠPERIČ KATJA razredni učitelj
GOLIĆ RENATA razredni učitelj
GORENČIČ BARBARA razredni učitelj
GRAHEK MATEJA MAT
GRUM KULOVEC IRENA razredni učitelj
METELKO SANJA spremljevalka, računovodkinja
HUMEK ZDENKA razredni učitelj
JAKLIČ TANJA defektologinja – DSP
JELENC MOJCA razredni učitelj
JENIČ OLGA razredni učitelj
JENIČ PETRA TJA, OPB
JOŽEF JASNA razredni učitelj
JUDEŽ ROMAN IŠP, ŠPO, pomočnik ravnateljice
KADIVNIK MOJCA vzgojiteljica, OPB
KAVŠEK DARJA KEM, POK
KRHIN TANJA razredni učitelj
KULOVEC NEVENKA ravnateljica
LEŠNJAK SIMONA ZGO, OPB, BO
LUKAN PETRA razredni učitelj
mag. BURGER MUHIČ ANDREJA razredni učitelj
MEDLE KATJA GEO, LUM, LS1, LS2, LS3
MEŽIK MOJCA knjižnica
MILOŠEVIČ ANKICA MAT, TIT, OGL, OGU, BO, NTE- tehnika
MOČNIK  TINA svetovalna delavka
MUHIČ JOŽICA BIO, JV, org. šolske prehrane, laborant, ONA
MURN TINA porodniška
NOVAK NATALIJA razredni učitelj
OMAN ANA razredni učitelj, JV
PEČAVER KATJA MAT, FIZ, SLZ
RAPUŠ SLAVICA JV, spremljevalka
SEPAHER KARMEN SLO, OPB
SIMONČIČ JOŽICA MARIJA TJA
SIMONČIČ MARJETA razredni učitelj
SKUBE LIDIJA SLO
SRBČIČ UROŠ OPB, LUM
SEČNJAK MAJA OPB
ŠEGA IRENA SLO, NI1, NI2, NI3, N1N- nemščina RS
ŠIMEC NUŠA TJA
ŠTUKELJ BOŽIDARJA razredni učitelj
ŠURLA MATEJA vzgojiteljica, TJA
TRAMTE DAMJANA OPB
VINDIŠ ANDREJ OPB, ŠSP
ZORAN SUZANA ŠPO,  ŠZZ
ŽURA BARBARA razredni učitelj

3. ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI

 

JENIČ ANA Tajnica
ŠTERK PLANTAN MAJDA

SANJA METELKO

Računovodja
KAVŠEK MATJAŽ Hišnik
ŠKUFCA ALEŠ vodja kuhinje
MRVAR SONJA Kuharica
ZUPANČIČ RENATA kuharski pomočnik
UCMAN ANICA Čistilka
ILJAŽ SILVA Čistilka
BARUKČIĆ SNJEŽANA čistilka
FEKONJA SONJA Čistilka
KNEŽEVIĆ MILKA Čistilka
PEČAVER DRAGO Čistilec
ZORKO KATJA Čistilka
ROZMAN VALERIJA Čistilka
LUKA MAMLIČ kuhar

Vse strokovne delavce in sodelavce lahko kontaktirate na e-poštni naslov: ime.priimek@os-drska.si ali v primeru dveh priimkov ime.priimek-priimek@os-drska.si.